Skip to main content

Komitet Konsultacyjny Polonii Francuskiej

Regionalny kordynator KKPF
Czesław Noster
tél: 0033 (0)666 034 290
e-mail: mail@cosmoville.eu

O NAS

NASZ BLOG

KKPF: Spotkanie stowarzyszeń polonijnych 12.10.17

By , Skomentuj

Szanowni Państwo !
Przesyłam w załączniku sprawozdanie z naszego ostatniego zebrania z 12 października jak również wspólnie przegłosowaną wersję statutów stowarzyszenia „Polonia Ile de France”, które zostaną zarejestrowane na prefekturze w najbliższych dniach. Tymczasowa siedziba stowarzyszenia została umieszczona, za zgodą rektora PMK oraz SPK, przy 20, rue Legendre 75017 Paris, w oczekiwaniu na zgodę THL na umieszczenie siedziby w Bibliotece Polskiej. Ostateczną decyzję odnośnie siedziby podejmie walne zebranie, które zostanie zwołane najprawdopodobniej w drugiej połowie lutego 2018.
Z poważaniem – Czesław Noster

Mesdames, Messieurs,
Veuillez trouver ci-joint le compte rendu de notre réunion du 12 octobre dernier ainsi que les statuts de l’association „Polonia Ile de France” que nous avons constituée. Les statuts seront enregistrés très prochainement à la Préfecture de Police. En attendant l’accord de la Bibliothèque Polonaise, le siège social est fixé au 20, rue Legendre à Paris.
Bien cordialement – Czeslaw Noster

CR -CCPF Paris-12-10-2017 Statuts Polonia Ile de France-definitif2-1

Sprawozdanie ze spotkania Komitetu Organizacyjnego obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – Paryż 3 lipca 2017- café Le Monceau

By Skomentuj
  1. Obecni na spotkaniu: Jan Kukuryka – stow. SPK National, Czesław Noster – stow. Mazur,
    Magdalena Bykowska P.– stow. APAJTE, Danuta Lemoyne – stow. Ecole Nova Polska, B. Nieradka – stow. Szkoła Polska w Arcueil, Barbara Miechówka – stow. Communauté Franco-Polonaise,
    Christophe Jussac – stow. Communauté Franco-Polonaise, Halina Zasacka – stow. Uniwersytet
    Każdego Wieku; Nieobecni usprawiedliwieni: Zofia Toriel – zespół folklorystyczny Polonez, Ewa
    Lenartowicz – Chór Gaude Mater Polonia, Henri Rogowski – Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II.
  2. Read More

Compte-rendu de la réunion des associations d’Île-de-France du 24 juin 2017 à la Bibliothèque Polonaise de Paris

By Skomentuj
I. Liste de présence

a) Associations présentes ou représentées
Art Culture et Tradition, Association des Anciens Combattants Polonais et leurs Familles (SPK
national), Association „Donnons des Rêves aux Enfants”, Association Kresy, Association Mazur,
APAJTE, Association Polonez, Association pour la Protection des Tombeaux et Monuments
Polonais en France, Centre Culturel Art et Expression (Boulogne), Chorale Piast, Communauté
Franco-Polonaise, École Nova Polska, École Polonaise d’Argenteuil, Fondation Jean-Paul II,
Regards Multiples.
b) Associations absentes ou excusées
Association Cosmopolite Village, Association Domontoise France-Pologne, Association Franco-
Polonaise des Ulis, Association Franco-Polonaise de Chelles, Association Kulturalna Europa,
Association Seine-Vistule, Chorale Gaude Mater Polonia, Pomost-Passerelle, Souvenir Franco-
Polonais, Union Franco-Polonaise d’Île-de-France. Read More

[tribe_mini_calendar category=”KKPF” limit=”2″ title=”KALENDARZ”]