Skip to main content
KKPF

Sprawozdanie ze spotkania Komitetu Organizacyjnego obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – Paryż 3 lipca 2017- café Le Monceau

 1. Obecni na spotkaniu: Jan Kukuryka – stow. SPK National, Czesław Noster – stow. Mazur,
  Magdalena Bykowska P.– stow. APAJTE, Danuta Lemoyne – stow. Ecole Nova Polska, B. Nieradka – stow. Szkoła Polska w Arcueil, Barbara Miechówka – stow. Communauté Franco-Polonaise,
  Christophe Jussac – stow. Communauté Franco-Polonaise, Halina Zasacka – stow. Uniwersytet
  Każdego Wieku; Nieobecni usprawiedliwieni: Zofia Toriel – zespół folklorystyczny Polonez, Ewa
  Lenartowicz – Chór Gaude Mater Polonia, Henri Rogowski – Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II.
 2. Proponowany termin ceremonii rocznicowych, współorganizowanych wraz z ambasadą RP
  we Francji przez francuskie stowarzyszenia polonijne – 17-18 listopada 2018
 3. Główne elementy uroczystości:
  •  Złożenie wieńca pod Łukiem Triumfalnym – Jan Kukuryka skontaktuje się z
   odpowiednią instytucją w sprawie wszelkich ustaleń protokolarnych
  • Uroczysta gala składająca się z dwóch części: program zaprezentowany przez zespoły
   folklorystyczne (Polonez, Wici …) oraz uczniów z polskich szkół regionu paryskiego, spektakl słowno-
   muzyczny w wykonaniu chórów polonijnych (Soli Deo, Piast, Gaude Mater Polonia …), artystów
   (solistów, muzyków …) – propozycja organizacji koncertu przez panie Z.Toriel i E.Lenartowicz
  • Uroczysty bankiet połączony z Jarmarkiem Niepodległości – organizacją bankietu
   zajmie się Czesław Noster
  • Msza Niepodległości: kościół Madeleine, kościół Saint-Augustin … (kontakt C. Noster i
   H. Rogowski)
 4. Proponowane sale: UNESCO (Z. Toriel), sala parafialna Saint-Honoré- d’Eylau – Paris 16ème
  (D. Lemoyne), Saint-Pierre de Neuilly sur Seine (C. Noster) ; wybór sali po weryfikacjach i
  konsultacjach między wymienionymi osobami
 5. Wystawa rocznicowa w Bibliotece Polskiej – termin do ustalenia (B. Miechówka)
 6. Budżet – wnioski o subwencje składają w imieniu Komitetu najpóźniej do 15 września br.:
  stow. Communauté Franco-Polonaise (wystawa, konferencje…) oraz stow. Mazur (koncert galowy);
  ewentualny dochód z bankietu
 7. Uroczystości pod patronatem ambasady RP, prezydenta lub Senatu RP
 8. Oprawa medialna, kontakt z mediami – M. Bykowska P.

 

 

Z poważaniem
Regionalny Koordynator Komitetu – Czesław Noster
czeslawnoster@sfr.fr tél. 0666034290

Skomentuj