Skip to main content
KKPFWydarzenia

KKPF: Spotkanie stowarzyszeń polonijnych 12.10.17

Szanowni Państwo !
Przesyłam w załączniku sprawozdanie z naszego ostatniego zebrania z 12 października jak również wspólnie przegłosowaną wersję statutów stowarzyszenia „Polonia Ile de France”, które zostaną zarejestrowane na prefekturze w najbliższych dniach. Tymczasowa siedziba stowarzyszenia została umieszczona, za zgodą rektora PMK oraz SPK, przy 20, rue Legendre 75017 Paris, w oczekiwaniu na zgodę THL na umieszczenie siedziby w Bibliotece Polskiej. Ostateczną decyzję odnośnie siedziby podejmie walne zebranie, które zostanie zwołane najprawdopodobniej w drugiej połowie lutego 2018.
Z poważaniem – Czesław Noster

Mesdames, Messieurs,
Veuillez trouver ci-joint le compte rendu de notre réunion du 12 octobre dernier ainsi que les statuts de l’association „Polonia Ile de France” que nous avons constituée. Les statuts seront enregistrés très prochainement à la Préfecture de Police. En attendant l’accord de la Bibliothèque Polonaise, le siège social est fixé au 20, rue Legendre à Paris.
Bien cordialement – Czeslaw Noster

CR -CCPF Paris-12-10-2017 Statuts Polonia Ile de France-definitif2-1

Skomentuj