Skip to main content
Wydarzenia

Spotkanie nt. twórczości ks. Janusza St. Pasierba

Centrum Dialogu ks. Pallotynów zaprasza na spotkanie zaprasza na wykład na temat twórczości ks. Janusza Stanisława Pasierba „By Słowo Ciałem się stało. Janusz St. Pasierb
– przyjaciel Centre du Dialogue kapłan i myśliciel na nasze czasy”. Szczegóły poniżej:

info_Pasierb

Skomentuj