Skip to main content
Cosmo JeunesWydarzenia

Minister spraw zagranicznych na spotkaniu z dziennikarzami w Paryżu

5 kwietnia odbyły się rozmowy ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza z szefem francuskiej dyplomacji Jean-Yves’em Le Drianem. Następnie minister Czaputowicz spotkał się z dziennikarzami, którzy przyjechali z Polski i dziennikarzami polonijnymi. Rozmowy polsko-francuskie dotyczyły stosunków dwustronnych. Ważnym uzgodnieniem było to, że oba kraje dążą do rozwijania „jednej Unii Europejskiej”, bez dzielenia na różne prędkości i Unii bliższej obywatelom. Strona polska przekonywała, że zmiany w sądownictwie są zgodne ze standardami w innych krajach europejskich. Podczas spotkania ministrowie stwierdzili, że potrzebna jest dalsza dobra dwustronna  współpraca w zakresie nowych technologii i nauki, w tym nauk humanistycznych. Podkreślono solidarność z Wielką Brytanią w jej sporze z Rosją. Ministrowie wskazali na potrzebę ścisłej współpracy na forum Rady Bezpieczeństwa, której Francja jest stałym członkiem, a Polska weszła w jej skład  w styczniu 2018 roku. Strona francuska z zainteresowaniem przyjęła naszą propozycję ogólnej debaty na temat zaufania do prawa międzynarodowego. Ważnym wydarzeniem będzie organizowana w Polsce konferencja klimatyczna, oraz pierwsze od siedmiu lat spotkanie państw Trójkąta Weimarskiego.

Rok 2018 jest bardzo ważny dla Polski i Francji. Jest to rok, w którym wszyscy obchodzimy 100 rocznicę zakończenia I wojny światowej. Dla nas jest on szczególny, ponieważ Polska obchodzi 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

Odpowiadając na jedno z pytań minister stwierdził, że Grupa Wyszehradzka nie jest konkurencją dla Trójkąta Weimarskiego. Obie te inicjatywy wzajemnie się uzupełniają.

Zadając pytanie ministrowi odwołałam się do fragmentu jego wystąpienia w sejmie dotyczącego relacji z Polonią szczególnie w kontekście dostępności nauczania języka polskiego. Minister odpowiedział, że pomoc w organizacji nauczania języka polskiego jest bardzo ważnym obowiązkiem państwa wobec obywateli. Szczególnie dotyczy to dzieci, którym nauka przychodzi łatwiej, jest kapitałem na następne lata i zwiększa szanse na uczestnictwo i promocję kultury polskiej. W razie powrotu rodziny do kraju pozwala im na lepszy start. Zapytałam również, czy jest możliwość dofinansowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej dla dzieci w szkołach polskich. Pomoc taka była realizowana przy dofinansowaniu ze środków MSZ. Minister powiedział, że takie wsparcie jest bardzo ważne i potrzebne, ale niezbędne będą rozmowy i porozumienie pomiędzy resortem spraw zagranicznych i resortem edukacji.
Mam nadzieję, że dla dobra młodych Polaków dojdzie do takiego porozumienia, ponieważ potrzeby w tym zakresie są bardzo duże. Problem ten jest mi znany i bliski, więc będę przyglądać się postępom prac, by ważna sprawa nie pozostała tylko w sferze deklaracji.

Halina Zasacka

Skomentuj