Skip to main content
Cosmopolite VillageWydarzenia

Zaproszenie dla organizacji polonijnych z całej Francji: PPI w Ambasadzie

W sobotę 20 maja o godzinie 18:00 odbędzie się prezentacja portalu Polonijna Platforma Internetowa centre-polonais.fr  w ambasadzie RP w Paryżu. Portal w swoim założeniu centralizuje wszystkie informacje na temat życia polonijnego we Francji i umożliwia organizacjom i stowarzyszeniom polonijnym prezentowanie swojej działalności. Każda organizacja może publikować nie ponosząc żadnych kosztów. Wydarzenie to odbywa się pod patronatem Pana Ambasadora Dariusza Wiśniewskiego, który wygłosi słowo wstępne. W trakcie wieczoru omówione zostaną szczegółowo metody publikacji, a także będzie możliwość indywidualnych konsultacji wraz z utworzeniem konta stowarzyszenia i pierwszych wpisów.

Przewidziana jest także część artystyczna, w której wystąpią laureatki polonijnego festiwalu piosenki oraz wspólny koktail.

Przedstawicieli zainteresowanych stowarzyszeń i organizacji serdecznie zapraszamy do potwierdzania swojego uczestnictwa: mail@cosmoville.eu lub 0680630095.

Skomentuj