Skip to main content
KresyNGO

Wystawa „wojna polsko-rosyjska 1919-1920”

W dniu 14 listopada 2021 w sali parafialnej Polskiej Misji Katolickie ks. Chrystusowców w Aulnay sous Bois miało miejsce otwarcie wystawy pt. „Wojna polsko-rosyjska 1919-1920”. Wystawa jest inicjatywą stowarzyszenia Kresy Polskie we Francji. Uroczystego otwarcia dokonali Pani Krystyna Orłowicz, prezes stowarzyszenia oraz ks. proboszcz Jarosław Koch. Po części oficjalnej licznie przybyli przedstawiciele Polonii mogli dokładnie obejrzeć wszystkie plansze wystawy.

Aulnay-sous-Bois – Wystawa II – WOJNA POLSKO-ROSYJSKA 1919-1921

Tryptyk wystawowy ,,Boje o niepodległość i granice Rzeczypospolitej  w latach 1914-1921” składa się z trzech ekspozycji:-

-Drogi do niepodległości Polski 1914-1918 –prezentowana w 2018r.

-Wojna polsko rosyjska 1919-1921 – PAN- kwiecien 2019r.+ Aulnay-14.11.2021

-Sojusznicy Polski w wojnie z Rosją radziecką 1919-1921- przewidziana na rok 2020.

Pierwsze dwie wystawy liczące po 20 plansz były prezentowane w siedzibie Stacji Polskiej Akademii Nauk w Paryżu i zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez szeroką rzeszę publiczności z różnych środowisk nie tylko polonijnych. Bardzo pozytywnie ocenione zostały wystawy przez przedstawicieli Ambasady RP i Konsulatu Generalnego, Attachatu Obrony, przedstawicieli środowisk twórczych i mediów, kierownictwo Stacji PAN. Podkreślano wysoką wartość merytoryczno-edukacyjną prezentowanych rozdziałów historii, piękną szatę graficzną wystawy oraz niezwykle interesującą formę jej prezentacji dokonaną przez autora płk rez. prof. Tadeusza Krząstka.

Stowarzyszenie ,,Kresy we Francji”, które było głównym organizatorem  wystaw zapewniło wysokiej rangi oprawę ceremonii ich odsłonięcia.

Nie są Polakom szerzej znany pełny zakres pomocy militarnej Francji, działalność Francuskiej Misji Wojskowej przy Wojsku Polskim, która położyła ogromne zasługi w odniesienie zwycięstwa nad Rosją.

Wojna polsko-rosyjska w latach 1919-1920 należy do najważniejszych rozdziałów historii Rzeczypospolitej i narodu polskiego.

Odrodzona 11 listopada 1918 r. po 123. latach niewoli Polska zmuszona została wkrótce do śmiertelnego boju w obronie swojej niepodległości i suwerenności.

W ocenach wielu historyków, polityków i wybitnych dowódców Polska broniła przed bolszewickim zalewem całą Europę zachodnią.

Decydująca o losach wojny bitwa nad Wisłą – „Cud nad Wisłą” uznana została przez brytyjskiego dyplomatę lorda Edgara Vincenta D’Abernona, za: „osiemnastą bitwę decydująca o losach świata”.

Odradzająca się jak Fenix z popiołów Polska musiała toczyć śmiertelne boje o granice z Ukraińcami, Litwinami, Czechami, Cesarstwem Niemieckim i Rosją bolszewicką.

Imperialna polityka bolszewików i ekspansja Rosji na zachód spowodowały, że Naczelnik Państwa Józef Piłsudski uznał ją za najgroźniejszego wroga,

„Już w listopadzie 1918 roku – napisał później Marszałek Józef Piłsudski – „zdecydowałem natężyć siły, aby możliwie daleko od miejsc, gdzie się nowe życie wykluwało, obalić wszelkie próby i zakusy narzucania nam raz jeszcze życia obcego, życia nie urządzonego przez nas samych”.

17 lutego 1919 roku doszło pod Kobryniem i Prużaną do pierwszych starć regularnych oddziałów Wojska Polskiego z armią bolszewicką.

Zapoczątkowały one wojnę polsko-rosyjską, która trwała do 15 października 1920 roku i zakończyła się pokojem w Rydze 18 marca 1921 roku.

 

Skomentuj