Skip to main content
Klub GP ParyzNGO

Wykład prof. Andrzeja Nowaka w Ambasadzie RP w Paryżu

Paryski Klub Gazety Polskiej zorganizował spotkanie z prof. Andrzejem Nowakiem ,które odbyło się w Ambasadzie RP w obecności licznie zaproszonej Polonii.

Tematem wykładu  prof. Andrzeja Nowaka  była – Rosja i Europa. Polska. Historia się nie skończyła”

Był to historyczny zarys uwarunkowań stosunków Polski i Europy z Rosją w kontekście aktualnej wojny na Ukrainie. Profesor Nowak  przedstawił  imperialne dążenia Rosji w świetle  historycznych faktów warunkujących odrębność Ukrainy i Rosji. Mówił o niekorzystnych   i niebezpiecznych dla Polski oraz jej sąsiadów  sojuszach z innymi państwami Zachodu, których rezultatem były między innymi rozbiory Polski. Poruszał kwestie i sposoby  dbałości  o wizerunek  Rosji jako Państwa zaawansowanego cywilizacyjnie jak  promocja własnej kultury i umniejszanie wagi dorobku innych państw Europy Środkowo-Wschodniej czy negowanie odrębnej tożsamości innych państw regionu,

Profesor Nowak wykazał, że agresja Rosji przeciw Ukrainie wynika głównie z obaw o utratę wpływu w kraju zamierzającym  zintegrować się z Zachodem. Profesor Jednoznacznie stwierdził, iż celem Rosji jest oddalenie Zachodu od Wschodu tak, aby Rosja była  jedynym wiarygodny partnerem w tej części Europy.

Skomentuj