Skip to main content
Wydarzenia

Wybory Prezydenta – zwrot pakietów wyborczych

Informujemy, że osoby, które zapisały się do wyborów i otrzymały pakiety wyborcze, aby oddać głos muszą je zwrócić wypełnione bądź do Konsulatu w Paryżu w piątek, 26 czerwca do godz 24 lub w niedzielę 28 czerwca w godzinach 7-21.

Szczegółowa informacja poniżej.

Odbiór i zwrot pakietów wyborczych

Osoby, które zaznaczyły opcję osobistego odbioru w urzędzie konsularnym zapraszamy w dniach 18, 19 i 22 czerwca, w godzinach:
– Wydział Konsularny Ambasady RP w Paryżu : 8:30 – 18:00
– Konsulat Generalny RP w Lyonie : 8:30 – 14:00

Kopertę zwrotną z uzupełnionym oświadczeniem o tajnym i osobistym głosowaniu oraz poprawnie wypełnioną kartą do głosowania należy zwrócić do konsula do 26 czerwca 2020 r.

 • Pocztą

W przypadku odesłania koperty zwrotnej pocztą, sugerujemy, aby dokonać tego jak najszybciej to będzie możliwe. Data doręczenia przesyłki do urzędu jest datą decydującą. Wszystkie koperty zwrotne zawierające karty do głosowania (nawet te nadane przed 26 czerwca 2020 r.), które zostaną doręczone do urzędu do 28 czerwca 2020 r. godz. 20:59 zostaną uwzględnione w aktualnym głosowaniu. Koszt przesyłki ponosi wyborca.

 • Osobiście
  – Do 26 czerwca 2020 r. można dostarczyć kopertę zwrotną konsulowi osobiście lub za pośrednictwem innej osoby – we wskazanych powyżej godzinach pracy urzędów. Urzędy nie wydają zaświadczeń potwierdzających dostarczenie koperty zwrotnej.
  Aby umożliwić wyborcom dostarczenie kart w ostatnim dniu terminu placówki na terenie Francji wydłużają godziny pracy w dniu 26 czerwca:
  – Wydział Konsularny Ambasady RP w Paryżu będzie czynny w godzinach 8:30-24:00
  – Konsulat Generalny RP w Lyonie będzie czynny w godzinach 9:00-24:00
  W wydłużonych godzinach pracy nie będzie możliwości załatwienia innych spraw konsularnych.
 • – W dniu wyborów (28 czerwca 2020 r.), w godzinach głosownia (od 7:00 do 21:00) można dostarczyć kopertę zwrotną osobiście lub za pośrednictwem innej osoby do Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania, w którym wyborca jest wpisany do spisu wyborców.

Skomentuj