Skip to main content
6

 

Edycja konkursu  „Wybitny Polak we Francji”

[tribe_mini_calendar category=”Wybitny Polak” limit=”2″ title=”KALENDARZ”]

Wybitny Polak we Francji 2019

Rozpoczyna się kolejna edycja konkursu „ Wybitny Polak we Francji” .Konkurs jest inicjatywą Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska. Jego celem jest zaprezentowanie osób, które poprzez swoją działalność i zaangażowanie przyczyniają się do propagowania pozytywnego wizerunku Polski i Polaków na świecie, a także przybliżenie sylwetek tych osób, które, często znane i szanowane na emigracji, pozostają anonimowe dla Polaków mieszkających w kraju.

Pierwsza edycja konkursu „Wybitny Polak” została przeprowadzona w 2010 roku, a w 2011 konkurs został rozszerzony na inne kraje. Obecnie konkurs odbywa się równolegle w Polsce i za granicą, m.in. w USA, Belgii, Norwegii, Singapurze, Szkocji, Holandii, Niemczech i Francji.Po raz pierwszy Tytuł „Wybitnego Polaka” w Francji został nadany w 2014. Wśród laureatów konkursu francuskiego są m.in. Jerzy Niziński, Leopold Płowiecki, Tomasz Krysiński, Gilles Krowicki, Barbara Romanowicz, Michał Batory oraz Elżbieta Wysoczańska, która została lauratką konkursu światowego w 2016r

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów!

Tytuł „Wybitnego Polaka” jest przyznawany w 5 kategoriach: biznes, kultura, nauka, osobowość oraz „Młody Polak”.

W Konkursie udział mogą wziąć polscy obywatele oraz osoby polskiego pochodzenia, na stałe mieszkający we Francji, osoby aktywnie działające w swojej lokalnej społeczności, z sukcesami podejmujące się integracji Polonii z mieszkańcami Francji. Laureaci edycji francuskiej są automatycznie nominowani do  edycji światowej konkursu.

Kandydatów mogą zgłaszać organizacje, instytucje, stowarzyszenia, związki polonijne funkcjonujące na terenie Francji oraz osoby prywatne.
Termin składania kandydatur upływa 15 kwietnia 2019.
Do zgloszenia kandydata konieczne jest wypełnienie i przesłanie kompletu dokumentów (*):

  • formularz zgłoszeniowy z podpisami osób rekomendujących
  • życiorys z uzasadnieniem zgłoszenia
  • zgoda kandydata na udział w konkursie
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych.
  • Uzasadnienie

*pomagamy w przygotowaniu kandydatury oraz szaty graficznej

Po ocenie formalnej zgłoszenie zostanie przekazane do Komisji Ekspertów – Kapituły Konkursu we Francji.
Zapraszamy do przesyłania kompletu dokumentów elektronicznie na adres :
konkurswybitnypolakwefrancji@gmail.com

oraz pocztą na adres :
Concours Polonais Remarquable en France
23, rue de l’Avre
75015 Paris
Skrzynka N° 37
z dopisem « Wybitny Polak we Francji »

Laureatów tegorocznej edycji konkursu w Francji poznamy pod koniec maja 2019r. Regulamin określający szczegółowe zasady konkursu oraz formularze do pobrania dostępne są na oficjalnej stronie Konkursu lub w załaczeniu:
http://wybitnypolak.pl/pl/regulamin

W przypadku dodatkowych pytań lub pomocy, prosimy o kontakt elektroniczny :
konkurswybitnypolakwefrancji@gmail.com
http://wybitnypolak.pl/pl/edycje-regionalne/francja

Zapraszamy do składania kandydatur!

Komitet Organizacyjny Konkursu Wybitny Polak we Francji
Le Comité Organisateur du Concours Polonais Remarquable en France

Zgłoś kandydata

Formularz zgłoszeniowy do pobrania (ikona Download PDF na pasku poniżej):