Skip to main content
NGOSPK Koło Paryż

„Wojna o pokój” – konferencja redaktora Michalkiewicza w Domu Kombatanta

W niedzielę 6 listopada przybył do Paryża na zaproszenie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i ich rodzin we Francji redaktor Stanisław Michalkiewicz. O godzinie 16:30 w Domu Kombatanta przy rue Legendre gość wygłosił konferencję pt. „Wojna o pokój, historia i prehistoria wojny na Ukrainie – konsekwencje dla Ukrainy i Polski” dla licznie przybyłej publiczności polonijnej. Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. roszczenia organizacji żydowskich w stosunku do Państwa Polskiego, relacji z Ukrainą obecnie i w przyszłości, opinia publicznej w Polsce na temat wojny na Ukrainie czy możliwość uzyskania reparacji wojennych od Niemiec.

Organizator spotkania, Stowarzyszenie Kombatantów Polskich działa od roku 1946. Jak mówi jego prezes p. Półkotycki w początkowym okresie głównym zadaniem była pomoc kombatantom pozostałym we Francji i ich rodzinom. Po kilku latach został zakupiony dom w którym członkowie Stowarzyszenia mogli spotykać. Po kilku latach został otwarty dla całej Polonii. Działalność Koła SPK Paryżu polegała m.in na organizowaniu odczytów i konferencji i po przerwie spowodowanej covidem oraz zmianami organizacyjnymi Stowarzyszenie wraca do tej działalności. Konferencja red. Michalkiewicza jest pierwszą z serii planowanych o tematyce wojskowo-politycznej. Celem jest ożywienie Domu Kombatanta aby Polacy mogli się tam spotykać i dyskutować aktualne tematy. W planach jest konferencja na temat Józefa Piłsudskiego która jest w trakcie organizacji i szczegóły będą dostępne w niedalekiej przyszłości.

Skomentuj