Skip to main content
PPI

Wojna medialno-propagandowa w Polsce

 

W dalszym ciągu jesteśmy świadkami wojny medialno-propagandowej jaką byłe partie rządzące prowadzą, przy pomocy przychylnych sobie mediów, z demokratycznie wybranym nową władzą. Co i rusz w mediach tzw. głównego nurtu ukazują się artykuły kwestionujące działania rządu mające na celu pozbawienia wpływów grup związanych z dotychczasową władzą. Przykładem takiego działania jest wyolbrzymianie liczby uczestników demonstracji przeciwników zmian, publikowanie wypowiedzi osób związanych z poprzednią ekipą kwestionujących reformy np. szkolnictwa czy telewizji publicznej czy nawet apele do zachodnich mediów czy rządów o ochronę rzekomo zagrożonej demokracji w Polsce. Należy zauważyć, że przejęcie władzy odbyło się w Polsce według wszelkich reguł demokracji a tego typy działania są właśnie próbą jej podważenia. Samo narzucające się jest porównanie do nieszczęsnej Konfederacji Targowickiej kiedy to także grupa „obrońców wolności szlacheckiej” poprosiła obce mocarstwa o interwencję.

T. D.

Skomentuj