Skip to main content
Wydarzenia

Walka o utrzymanie Domu Kombatanta w Paryżu – z ostatniej chwili

Od wielu miesięcy trwa walka środowisk polonijnych o utrzymanie zagrożonego sprzedażą Domu Kombatanta przy rue Legendre. Dzięki uprzejmości p. Beaty Maciejak publikujemy sprawozdanie z walnego zgromadzenia SPK Koło Paryż, na którym wybrany został nowy zarząd. Publikujemy także skan dokumentu naświetlającego tło konfliktu.

WALNE ZEBRANIE KOLA PARYZ SPK 19.09.2020 w Domu SPK im. Gen. Andersa w Paryżu
Odtworzony z pamięci zapis przebiegu wydarzeń pierwszej fazy spotkania do momentu rozwiązania zebrania przez Wiceprezesa Aloszko:
1. Przybycie godz. 10.15.
1.1. Zajecie miejsca na sali, podpisanie listy obecności;
1.2. Stan zastany:
Sala na I piętrze wypełniona, większość zgromadzonych w maskach, pewne osoby bez, wszechobecny gwar, zamieszanie;
1.3. Ks. Inf. Stanisław Jeż, Prezes Kola Paryż SPK nieobecny z powodu kwarantanny w następstwie zarażenia wirusem Covid 19;
1.4. Członkowie ustępującego Zarządu Kola Paryż SPK,zasiadający przy stole prezydialnym:
– Stanisław Aloszko, Wiceprezes, Delegat na Walny Zjazd SPK Francja, deklarujący się jako delegowany przez Ks. Prezesa na Przewodniczącego Walnego Zebrania,
– Grażyna Aloszko, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, wyznaczona przez Wiceprezesa Aloszko do pełnienia funkcji sekretarza Walnego Zebrania,
– Maria Jolanta Dźwigała, Członek Zarządu,
– Joanna Ziobrowska Guérin, tytułowana przez Wiceprezesa Aloszko „asesorem” (patrz „rozjemca”);
1.5. Członkowie Zarządu obecni na sali:
– Joanna Pillet, pełniąca funkcje Skarbnika,
– Anna Lucki,
– Edmund Blicharczyk,
– Damian Polkotycki, działacz Ogniska SPK w Tuluzie, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Krajowego SPK, Delegat z ramienia Kola Paryż SPK na Walny Zjazd SPK Francja,
– Jerzy Klijanienko, Przewodniczący Komisji Sadu Koleżeńskiego;
1.6. Działania podejmowane przez zasiadających przy stole prezydialnym:
1.6.1. Usiłowanie wyproszenia osób nienależących do SPK:
– dwojga osób postronnych, związanych z obrona Domu Kombatanta,
– redaktora i kamerzysty z TV Polonia, zaproszonych przez nieujawniona osobę;
1.6.2. Zamanifestowanie otwartego sprzeciwu, celem niedopuszczenia do nagrywania obrad;
1.6.3. Odczytanie pisma dotyczącego konsekwencji nieprzestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych;
1.6.4. Robienie zdjęć tym, którzy odmawiają założenia masek.
2. Nieudana próba dodzwonienia się do Ks. Prezesa Jeża, by poinformować go o mojej obecności wśród zgromadzonych w charakterze obserwatora społecznego.
3. Prośbą do Red. Piotra Płonki o nienagrywanie obrad;
3.1. Natychmiastowe wypełnienie dyspozycji;
3.2. Poinformowanie o powyższym Prezydium.
4. Uzupełnianie listy obecności przez nadchodzących uczestników zebrania.
5. Rozdawanie kart do glosowania osobom uprawnionym przez Danutę Lemoyne, członka Kola Paryż SPK.
6. godz. 10.30 – Otwarcie Walnego Zgromadzenia w tzw. drugim terminie:
6.1. Zagajenie przez Wiceprezesa Aloszko: wystąpienie niesłyszalne z powodu powszechnego gwaru na sali.
6.2. Dyskretna próba przejęcia głosu przez nieznanego większości zgromadzonych Kol. Damiana Polkotyckiego, legitymującego się pisemnym upoważnieniem od Ks.Prezesa Stanisława Jeża do prowadzenia tegoż Zebrania.
6.2.1. Weryfikacja treści powyższego dokumentu, stwierdzająca autentyczność podpisu Ks. Prezesa.
6.2.2. Prośba o zaprezentowanie otrzymanego upoważnienia Ks. Prezesa każdemu ze zgromadzonych, celem uwiarygodnienia złożonej delegacji.
7. Sytuacja na sali:
7.1. Dezorientacja zgromadzonych co do tego, kto ostatecznie został obdarzony kredytem zaufania Ks.Prezesa Stanisława Jeża;
7.2. Jednoczesne wystapienie obydwu kontrkandydatów do przewodniczenia WZ:
7.2.1. Desperackie próby zaprowadzenia spokoju przez Wiceprezesa Aloszko, odwołanie się do sytuacji osobistej związanej z nadwyrężonym stanem zdrowia.
7.2.1. Sugestia z sali, ze wobec tego Wiceprezes nie powinien tak się narażać.
7.2.2. Zdecydowane opanowanie i nieustępliwość Kol. Polkotyckiego w zabieganiu o prowadzenie zebrania.
7.3. Nieudane próby dodzwonienia się kilku osób z ustępującego Zarządu do Ks. Prezesa, celem uzyskania wytłumaczenia zaistniałego precedensu.
8. Opuszczenie Zgromadzenia przez Kol. Annę Lucka, Członka Zarządu.
9. Publiczne oprotestowanie powyższego posunięcia Ks.Prezesa przez niektóre osoby zasiadające przy stole prezydialnym.
10. Atmosfera wśród zgromadzonych:
10.1. Zażenowanie bezceremonialnością krytyki Ks.Prezesa;
10.2. Przemęczenie wszystkich nieustającym zgiełkiem;
10.3. Szemranie niektórych, wahanie się, co do decyzji o opuszczeniu sali.
11. Głośne wezwanie, ze, „z powodu warcholstwa, pieniactwa i prywaty sprzedano Polskę”, czy my tez do tego dążymy?
11.1. W ostateczności wszyscy zgromadzeni pozostają.
12. Zainaugurowana przez Wiceprezesa Aloszko minuta ciszy na cześć zmarłych w ostatnim czasie członków Kola Paryż SPK, zakończona krótką modlitwą, niestety bez całkowitego wyciszenia.
13. Przeczytanie przez Wiceprezesa Aloszko Sprawozdania z ostatniego Zebrania Walnego Kola Paryż SPK, pomimo narastającego zgiełku na sali.
14. Głośne wezwanie, aby Wiceprezes Aloszko w imieniu nieobecnego Ks. Inf. Jeża odczytał  tzw. Raport moralny z działalności Prezesa;
14.1. Publiczne oświadczenie Pana Wiceprezesa Aloszki, ze tegoż Sprawozdania nie posiada.
14.2. Konsternacja na sali, spowodowana niezrozumieniem sytuacji w Zarządzie Kola Paryż SPK.
15. Pojawienie się na sali spóźnionego Krzysztofa Walendzika, Członka Komisji Rewizyjnej ustępującego Zarządu.
16. Oświadczenie Wiceprezesa Aloszko o rozwiązaniu i unieważnieniu tegoż Walnego Zebrania, z informacją, ze członkowie Kola zostaną powiadomieni o terminie ponownej sesji Walnego Zgromadzenia.
17. Opuszczenie sali przez zespole prezydialny w następującym składzie:
Kol. Stanisław Aloszko,
Kol. Grażyna Aloszko,
Kol. Maria Jolanta Dźwigała,
Kol. Joanna Ziobrowska Guérin.
18. Zamilkniecie pozostałych zgromadzonych.
19. Ponowne rozpoczęcie obrad Walnego Zebrania przez Kol. Damiana Polkotyckiego.

Sporządziła Beata Maciejak, Obserwator społeczny,
Współinicjator Komitetu Obrony Domu Kombatanta,
Członek honorowy Stowarzyszenia Obrony Domu SPK

Pismo Kola Paryz SPK opublikowane przed kilkoma laty, odnosnie konfliktu tego stowarzyszenia z Zarzadem Krajowym SPK (kliknij aby powiększyć)

Skomentuj