Skip to main content
Artykul miesiacaPPI

STANISŁAW PREYZNER – malarz Polski i Francji

STANISLAW PREYZNER urodził się w 1911 roku, w Tarnopolu, w południowo-wschodniej części Polski, zajętej potem przez Związek Radziecki, dziś na Ukrainie…
Zafascynowany sztuką, postanowił zostać malarzem, gdy mial lat 15.
Po maturze udał się więc do Warszawy na studia w Akademii Sztuk Pięknych, które ukończył dyplomem w pracowni prof.Kowarskiego.
Wojna przerywa jego karierę, następnie niekonformistyczna postawa wobec ówczesnych władz nie ułatwia mu jej rozwinięcia. Mimo wszystko, rosnąca reputacja przynosi mu publiczność koneserów oraz zamówienia prywatne i publiczne, zarówno w dziedzinie ilustracji czy grafiki, jak malarstwa sztalugowego czy sztuki monumentalnej.
Mając dość życia w nieustannym kontekście walki z dyrektywami rządowymi i reprezentacją sztuki oficjalnej, opuszcza Polskę aby zainstalować się we Francji.
Tu, praca jego zostaje szybko doceniona, co przynosi mu możliwości rozwinięcia twórczości,  tak w sztuce monumentalnej jak w malarstwie sztalugowym.
Żyjąc w symbiozie z natura, to ona jest głównym źródłem jego inspiracji.

Trzy razy jego dorobek twórczy został zniszczony, niemal całkowicie:

  • podczas drugiej wojny światowej,
  • przy wyjezdzie z Polski, w okresie komunizmu,
  • i pod koniec życia, przez siebie samego, w niezaspokojonym wymaganiu perfekcji.

Stanislaw Preyzner zmarł nagle, w wieku lat 85, po dniu spędzonym przy sztalugach.

W Polsce, miedzy innymi:
Dwukrotna 1sza nagroda Olimpiady Sztuki, w sekcji malarstwa sztalugowego (przed wojna).
Kilka wystaw indywidualnych i zbiorowych. Dekoracje teatralne, ilustracje dziel literackich i religijnych, wystawiennictwo. Malarstwo ścienne i monumentalne, mozaiki. Miedzy innymi plafon w Teatrze Polskim, praca przerwana wybuchem wojny 39/40, ołtarze w kościele OO. Bonifratrów, fasady w reliefie i mozaice domu studentów oraz wydziału Elektroniki i Łączności Politechniki Warszawskiej, Freski w Domu Kultury w Nowej Rudzie…

We Francji :
Wystawiał na Salonie Jesiennym, Salonie Artystów Francuskich, wielu Salonach regionalnych.
Wiele wystaw indywidualnych i grupowych, także poza granicami (w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Monako, Portugalii).
Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia (Fundacja Taylor, Salon Artystów Francuskich, nagroda Charles Oulmont przy Fondation de France…)

Zamówienia publiczne i prywatne ( mozaiki i plafony w kadrze 1%, budynki administracyjne, teatr i biblioteka, szkolne, mieszkalne, rzeźby monumentalne).

Wiele jego obrazów znajduje się w kolekcjach prywatnych we Francji i poza granicami.

w1980 rock Jacqueline Sandrel zrealizowała dla telewizji francuskiej krótki reportarz o artyście i jego rodzinie.      http://www.ina.fr/video/PAC00004095

Aktualna wystawa poświęcona jest głównie akwarelom, których nie traktował poważnie, lecz jako rodzaj notatki wrażeń, na żywo, podczas swych wędrówek czy wycieczek narciarskich. A jednak to właśnie one zawierają głęboką wrażliwość, poprzez swą radosną i pełną światła spontaniczność jaką spotykamy też u John Singer’a Sargent, czy, w mroczniejszej kolorystyce u Winslow Homer’a.
Tu, w pracy poza pracownią i jej wymogami, poprzez obserwację natury, artysta daje nam odkryć serce i talent prawdziwego malarza. A Stanisław Preyzner do takich należy.

serce i talent prawdziwego malarza. A Stanisław Preyzner do takich należy.

Skomentuj