Skip to main content
AEMCPWydarzenia

Spotkanie z Ks. prof. Pawłem Bortkiewiczem w Aulnay sous Bois

W niedzielę 8 listopada gościliśmy w naszej wspólnocie ks. prof. Pawła Bortkiewicza. Ks. prof. Bortkiewicz przewodniczył niedzielnej Eucharystii i wygłosił bardzo ciekawą homilię. Po Mszy Św. spotkał się z grupą parafian w kaplicy wygłaszając mini-wykład o tematyce zagrożeń dla rodziny we współczesnym społeczeństwie. Jest to też problematyka, jaką zajmuje się w swojej pracy naukowej, której głównym nurtem jest teologia moralna a w szczególności ideologia gender.

Ksiądz Bortkiewicz, członek Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, jest profesorem nauk teologicznych. W latach 2002-2008 był dziekanem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Od 2002 jest dyrektorem Centrum Etyki UAM