Skip to main content
APAJTENGO

Spotkanie z artystami z Chin

Prezes stowarzyszenia A.PA.J.T.E. Pani Magdalena Bykowska przebywała kilkakrotnie z ramienia francuskiego stowarzyszenie artystów plastyków (C.N.F.A.P.) z wizytą w Chinach gdzie spotykała się z przedstawicielami stowarzyszenie artystów Chin (C.A.A.). Dzięki jej uprzejmości możemy przedstawić fotorelacje z tych historycznych wydarzeń.

P. Magdalena Pignand-Bykowska. członek C.N.F.A.P. W tych dniach przebywała w Pekinie i miała spotkanie z przedstawicielami Chińskiego Stowarzyszenia Artystów (CAA) dnia 2 lutego 2001 roku. Obecni byli: Pan Fend Xumings, wicedyrektor działu międzynarodowego CAA, Pan Jin Yueging, zastępca sekretarza generalnego CAA, Pan Shao Dazen, dyrektor komisji teoretycznej CAA, Pan Tao Qin. dyrektor oddziału międzynarodowego CAA, Pan Zhan Jangjun vice-prezydent CAA i prezes Chińskiego Towarzystwa Malarstwa Olejnego, Pan Zhang Zuying. sekretarz generalny Towarzystwa Malarstwa Olejnego Chin i sekretarz generalny komisarza ds. malarstwa olejnego CAA.

Po pierwsze przedstawiciele rozwinęli gorące aspiracje przyłączenia się do AIAP i przedstawili krótką relację o CAA. CAA założona w lipcu 1949 r. jest ogólnokrajową organizacją akademicką zajmującą się sztukami pięknymi, która ma ponad 7500 indywidualnych członków w całym kraju. Najwyższą organem władzy CAA jest kongres ogólnonarodowy. Gdy kongres nie obraduje prezydium zjazdu posiada władzę. Sesja Sekretarza Generalnego wykonuje rutynowe obowiązki. CAA obejmuje dział międzynarodowy, dział członkowski, dział wystaw. dział badań. komisję sztuki, dział rozwoju jak i redakcję „Fine An”. „Fine An” i „Artists Communication’ ukazują się co miesiąc. Teraz CAA ma ponad 50 członków roboczych i jest wspierana przez rząd.

CAA otrzymał informację o możliwości przyłączenia się CAA do AIAP z Korei we wrześniu  2000 i wiedział, że p. Bykowska przekazała materiały dotyczące działalności chińskiej prezydentowi AIAP Panu Abderrahman  Madjaouli na początku lipca 2000 roku, który następnie przekazał materiały vice-prezydentowi, Panu Kim Ser-bohng. Pan Kim Ser-bohng chce aby CAA ubiegło się o przystąpienie do AIAP z jego inicjatywy. Ale CAA nie wiedziało, jak nawiązać relacje z AIAP.

Panie Magdalena przedstawiła AIAP i C.N.FA.P. zwięźle i podała szczegóły dotyczące ukonstytuowania się AIAP oraz sposobu ubiegania się o przystąpienie do niego. Powiedziała też przedstawicielom, że przypisując rekomendację C.N.FA.P. oraz ciężka praca wykonana przez słynnego artystę pana CHU TEH-CHUN, Chiny stały się jednym z kandydatów AIAP w zeszłym roku, a 126 krajów członkowskich Komisji AIAP będzie głosowało, jeśli zaakceptuje Chiny jako jeden z krajów członkowskich w tym roku.

Wraz z rozwojem reform w Chinach Związek Artystów Chińskich chce chętnie przyłączyć się do AIAP. CAA wyraża szczere podziękowania C.N.F.A.P. i pana CHU TEH-CHUN i ma nadzieję, że skorzysta z ich dalszej pomocy. Stowarzyszenie Artystów Chińskich będzie przestrzegać konstytucji AIAP, przejmować obowiązki państwa członkowskiego. i zrobi wszystko aby aby nawiązać komunikację i więzi z innymi krajami członkowskimi AIAP. Obie strony zgadzają się na wzmocnienie relacji i komunikacji.

Skomentuj