Skip to main content
NGOPolonia HdF

Zaproszenie na Kongres Polonii Francuskiej w Oignies

Porozumienie Organizacji Polonijnych Północnej Francji zaprasza na Zjazd Polonii Francuskiej – „Rencontre de la Polonia de France”, w dniach 5 i 6 listopada 2021 r. w Oignies. Ma on na celu podsumowanie różnorodności Polonii poprzez sześć głównych tematów i zaproponowanie dużego projektu na przyszłość, owoc wspólnej refleksji, aby przygotować i pobudzić dynamikę Polonii jutra. Cykle 100-lecia masowego przybycia Polaków do Francji i 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości są wyjątkowym okresem dla popularyzowania Polonii, budowania mostów z krajem naszego pochodzenia i wkładu w stosunki. w Europie.

Dlatego Wasz udział w spotkaniu jest niezbędny: jesteście aktorami Polonii. Wspólnie zastanowimy się, poznamy się lepiej, aby lepiej się zrozumieć i wzmocnić naszą sieć, szanując różnorodność, która sprawia, że ​​Polonia de France jest tak bogata, między Tradycją a Nowoczesnością.

Rejestracja na stronie polonia-hautsdefrance.fr do 31 października

POROZUMIENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH PÓŁNOCNEJ FRANCJI Le réseau du tissu associatif franco-polonais www.polonia-hautsdefrance.fr

 

Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents,

Chers Acteurs  de la Polonia, Drodzy Rodacy !

 

La Rencontre de la Polonia de France, les 5 et 6 novembre 2021 à Oignies, a pour objectif de faire un état des lieux de la diversité de la Polonia à travers six grands thèmes et de proposer un grand projet d’avenir, fruit d’une réflexion commune, pour préparer et impulser une dynamique pour la Polonia de demain. Les cycles du Centenaire de l’arrivée massive des Polonais en France et du Centenaire du recouvrement de l’Indépendance de la Pologne sont une période exceptionnelle pour faire connaître la Polonia, créer des passerelles avec le pays de nos origines et apporter notre contribution aux relations franco-polonaises en Europe.

 

C’est pourquoi, votre participation à la rencontre est essentielle : vous êtes les acteurs de la Polonia. Nous allons réfléchir ensemble, mieux nous connaître pour mieux nous comprendre et renforcer notre réseau dans le respect de la diversité qui fait la richesse de la Polonia de France, entre Tradition et Modernité.

 

Inscrivez-vous vite sur le site du Collectif Polonia Hauts-de-France : www.polonia-hautsdefrance.fr 

Date limite d’inscription : 31 octobre.. En pièce jointe, le carton d’invitation.

 

Serdecznie zapraszamy i pozdrawiamy !

 

Edmond OSZCZAK, Président

S. KOWALCZYK, Vice Présidente

et le Conseil d’Administration

Skomentuj