Skip to main content
Wydarzenia

PROPOLSCY: Mira Niewińska

Mirosława Niewińska – psycholog, poetka, artystka, animatorka kultury.

Urodziła się w Białymstoku wychowała na Podlasiu zwanym często „kuźnią talentów”. Absolwentka Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie  w Lublinie gdzie studiowała psychologię i filozofię. W Paryżu ukończyła studia podyplomowe w zakresie psychologii na Uniwersytecie Paris 10 Nantere i w zakresie socjologii organizacji na Uniwersytecie Paris 9 Dauphine. Podjęła pracę w Paryżu w sektorze socjo-medycznym. Uznany psycholog, twórca nowatorskich i wszechstronnych metod terapeutycznych zwanych „Pracownią Twórczości”. Autorka zbiorów poezji: „Kalejdoskop” (Lubelska Oficyna Wydawnicza), „Tymi drogami wędrowało słońce” (Książnica Podlaska). Publikuje w licznych antologiach oraz w prasie krajowej i zagranicznej. Laureatka wielu nagród i wyróżnień m.in. Międzynarodowej Nagrody Pokojowej przyznanej przez Fundację Reinholda Schneidera z Hamburga. Jej wiersze są tłumaczone na język esperanto, angielski, francuski, ukraiński, litewski, portugalski.

Od czasu studiów dużo podróżuje. Od wielu lat członek zarządu stowarzyszeńL APAJTE oraz Kulturalna Europa.

Josse Darras Battistini powiedziała o niej: „Mira Niewińska mówiąc o wszechświecie doprowadza nas do naszego wnętrza, a pisząc o rzeczach drobnych, doprowadza nas do prawd uniwersalnych”.

„Mira Niewińska wyróżnia się nadzwyczajną wrażliwością w spojrzeniu na świat, w posługiwaniu się słowami” – Józef Fert, profesor literatury KUL

Katia Resende de Melo napisała (Jointure, Paris 2010): „Mirosława Niewińska należy do konstelacji wielkich wizjonerów, która dają światu przykład piękna”.

W 2019 w Pułtusku otrzymała od premiera RP, w wyrazie uznania jako ambasadorka polskiej kultury, flagę narodową z okolicznościowy listem gratulacyjnym.

Skomentuj