Skip to main content
PropolscyWydarzenia

PROPOLSCY: Mateusz Walendzik

Mateusz Walendzik jest 23-letnim Polakiem, urodzonym w Paryżu w polskiej rodzinie, kultywującej
ojczyste korzenie i tradycje. Mówi i pisze biegle po polsku, zdał maturę z języka polskiego na ocenę bardzo
dobrą. Jego rodzice, mama – Maria jest doktorem literatury francuskiej, absolwentką Sorbony, tata –
Krzysztof – magistrem filozofii, absolwentem KULu. Prowadzą od dwudziestu lat charytatywną akcję
„Podaruj Dzieciom marzenia” na rzecz dzieci z polskich domów dziecka. Zostali odznaczeni Orderem
Uśmiechu.
Mateusz, brał czynny udział w organizowanych przez nich koncertach charytatywnych ; śpiewał w nich jako
solista w towarzystwie wybitnych polskich artystów. Angażowałsię też w organizację pobytu zaproszonych
dzieci, a po ich przyjeździe do Paryża śpiewał dla nich w salonach Ambasady RP.
Mateusz Walendzik, bezpłatnie brał wielokrotnie udział w koncertach polonijnych organizowanych w
Ambasadzie RP w Paryżu, Polskiej Akademii Nauk i kościołach polskich. Występował z polskim
repertuarem wraz ze znakomitym pianistą, jego bylym nauczycielem, Aleksandrem Konickim. Ostatnio
śpiewał w Hotelu Monaco w 2018 roku podczas święta narodowego 3 Maja dla publiczności francuskiej i
polskiej.
Od 12 roku życia, Mateusz był uczniem elitarnej szkoly śpiewu Maîtrise Notre-Dame de Paris, a od pięciu
lat, jako jedyny w historii Polak jest jej solistą. Występował wielokrotnie z najwybitniejszymi dyrygentami
z całego świata (Gustavo Dudamel, Marzena Diakun, Fabio Biondi, David Reiland, Leonardo Garcia Alarcon,
Christophe Rousset…), dla wielkich osobistosci takich jak prezydenci Francji i członkowie rządu, były
prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama, papież Benedykt XVI… W grudniu ubiegłego roku,
śpiewał jako solista podczas oficjalnego otwarcia kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej w Notre-Dame.
Podczas zamachów, kiedy Francuzi gromadzili się w paryskiej katedrze, pełnił funkcję kantora na licznych
ważnych liturgiach transmitowanych przez międzynarodowe media.
Mateusz uczy się muzyki od czwartego roku życia. Obecnie jest studentem prestiżowego Conservatoire
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Został przyjęty jako pierwszy na liście, wybrany z
grona około dwustu młodych muzykow z całego świata.
Czując się „ambasadorem polskiej kultury”, Mateusz, kiedy to jest tylko możliwe, prezentuje Francuzom
utwory polskich kompozytorów i poetów, w taki sposób promując polską muzykę i sztukę.
Pomimo swoich licznych obowiązków (studia na dwóch uczelniach, próby, koncerty, występy, a także praca
jako asystent stroiciela organów w katedrze Notre-Dame) pracowal jako wolontariusz podczas rozgrywek
mistrzostw Europy w piłce nożnej, wspierając polskich kibiców.
Dorobek artystyczny Mateusza jest pomimo jego młodego wieku imponujący: to kilkaset występów, w tym
koncerty solistów w Notre-Dame, spektakle w teatrze Champs-Elysées, Châtelet i Théâtre de la Ville (z Anne
Azéma i Boston Camerata), rola Adama w Stworzeniu Swiata Haydna, Pasja wedlug św. Mateusza Bacha,
koncerty muzyki gregorianskiej z odnalezionych manuskryptow (jest najmlodszym posiadaczem naukowej
karty Bibliothèque Nationale de France uprawniajacej do konsultowania archiwalnych nut, dzieł muzyki
dawnej).
Od 2018 roku jest członkiem zespołu operowego Opera Fuoco pod dyrekcją Davida Sterna. Z tym zespołem
zaśpiewał rolę Riffa w spektaklu West Side Story Bernsteina i przygotowuje się do roli Elviro w operze Serse
Hendla, która zostanie wystawiona w październiku, między innym w Chinach. W maju 2020 zaśpiewa rolę
hrabiego Almaviva w Weselu Figara Mozarta. W kwietniu 2020, ma zaplanowanych pięć koncertów jako
solista w Pasji według św. Mateusza, Bacha, w Holandii, pod dyrekcja Stefana Mac Leoda.
W maju 2019, będzie solistą w wielkim koncercie Requiem Duruflé w Saint-Louis des Invalidesi w katedrze
w Chartres.

Skomentuj