Skip to main content
PropolscyWydarzenia

PROPOLSCY: Grażyna Pawlikowski

Grażyna Pawlikowski, artystka, założycielka grupy „Est-Ouest”, wokalistka o porywającym głosie, absolwentka
wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, urodziła się 1 marca 1961 roku w Katowicach. Wychowywała
się w rodzinie o głębokich tradycjach śpiewaczych, w wieku lat 10 została członkiem i wkrótce solistką
Reprezentacyjnego Zespołu Katowickiej Chorągwi ZHP „Słoneczni”, z którym przez 14 lat występowała na polskich i
europejskich scenach, brała udział w festiwalach oraz programach telewizyjnych i radiowych, między innymi w cyklicznej
audycji „Śpiewaj z nami”. W roku 1977 wystąpiła we Francji na Międzynarodowym Festiwalu Dzieci i Młodzieży w
Paryżu. Otrzymała od zespołu honorową odznakę „Przyjaciołom Słoneczni”.
Mimo że w okresie studiów podjęła pracę jako kurator społeczny w Sądzie Rejonowym w Katowicach, a
pierwsze lata po studiach poświęciła pracy przy konserwacji zabytków dawnej rezydencji rodziny Czartoryskich w
Puławach, jej prawdziwą pasją od najmłodszych lat były śpiew i muzyka.
Po przyjeździe do Francji w roku 1991 została zatrudniona w pracowni Laurent Plet, w której pracuje do dnia
dzisiejszego przy konserwacji organów (W 2006 roku pracownia ta otrzymała certyfikat Ministerstwa Gospodarki i
Finansów „Entreprise du Patrimoine Vivant ” w uznaniu dla jakości wykonywanej pracy rzemieślniczej. Jej znaczące
realizacje to Opactwo Royaumont , Lunéville – Kościół św. Piotra, Nîmes – kościół św. Pawła, Bécon- les- Bruyères –
kościół św. Maurycego, Bruksela i Mons (Belgia ) – kościoły św. Mikołaja.)
W 2003 roku rozpoczęła naukę śpiewu lirycznego w klasie Profesor Christine Raphaël, później jazzu w klasie
Ludovica de Preissac w Konserwatorium im. Marcela Landowskiego w Troyes, gdzie otrzymała Certyfikat Ukończenia
Studiów Muzycznych. Tam właśnie spotkała Aurélien Quignarda, Jean Louis Charlasa, Nadine Charnot, Serga Mouraux
i Thierry Descampsa – artystów zafascynowanych muzyką Wschodniej Europy. Zauroczeni jej wrażliwością i talentem

zakochali się w polskiej piosence i wkrótce powstała, z inicjatywy Grażyny Pawlikowski, grupa „Est-Ouest” (Wschód-
Zachód). Po raz pierwszy zespół wystąpił w 2009 roku w Paryżu na placu Saint – Sulpice, podczas paryskich targów

poezji, na zaproszenie do wspólnego koncertu, które Pani Grażyna otrzymała od Anny Prucnal – znanej polskiej aktorki
i piosenkarki. Pełny program grupa zaprezentowała w 2010 roku w Troyes na koncercie zorganizowanym dla uczczenia
200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Grażyna Pawlikowski promuje we Francji utwory polskiej poezji śpiewanej i
pieśni ludowe. W 2012 roku podczas „Éclat de la Voix au Pays de Dieulefit” w departamencie Drôme, artystka o polskich
korzeniach została zapowiedziana jako „wielkie odkrycie wokalne festiwalu”.
Występowała też w słynnym Teatrze „Vieille Grille” w Paryżu, Instytucie Kultury Jidysz „Medem”, w „théâtre
du Chemin Vert” – w ramach organizowanego przez Operę w Reims cyklu „Głosy świata”, w „Chapelle Argence” w
Troyes, Teatrze „Gerard Philippe” w Saint-André-les-Vergers, w Katowickim i Chorzowskim Domach Kultury w Polsce.
Obecnie koncertuje, propagując i promując polską muzykę i kulturę, zarówno w swoim regionie, jak i na terenie
całej Francji. W ramach wspierania polsko francuskich kontaktów i wymiany kulturalnej między obu państwami
współpracuje z Konsulem Honorowym RP Panem Jean Baptiste Rouganem de Chanteloup oraz z Polskim
Towarzystwem Kulturalnym w Troyes, a także ze Stowarzyszeniem „Kulturalna Europa” w Paryżu, zajmującym się
promocją polskich artystów. W 2018 r. wraz z zespołem „Est-Ouest” wzięła udział w obchodach Międzynarodowego
Dnia Języków Obcych w Chorzowie. W uroczystości uczestniczyli Konsul Honorowy Francji Pani Anna Krasuska
Terillon i młodzież klas francuskojęzycznych chorzowskich szkół. Grupa „Est-Ouest” dała przy tej okazji dwa koncerty
i została zaproszona na festiwal „Babiogórska Jesień” 2019.
W celu utrwalenia muzycznego dziedzictwa, dzięki wsparciu Centrum Kulturalnego „Maison du Boulanger” z
Troyes, nagrała pierwszą płytę CD „Est-Ouest” i aktualnie pracuje nad projektem nowego albumu z udziałem Anny
Prucnal.
Podczas ubiegłorocznego festiwalu organowego w Chaource nawiązała kontakt z przybyłym z Polski
renomowanym chórem „Cracow Singers”, co dało początek projektowi współpracy obu grup muzycznych który
zaowocuje wspólnymi występami zarówno na terenie Francji, jak i w Polsce.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w marcu 2019 roku została zaliczona w poczet Utalentowanych
Mieszkanek Troyes, zasłużonych dla rozwoju regionu.

Skomentuj