Skip to main content
PropolscyWydarzenia

PROPOLSCY: Danuta Bukszyńska – Lemoyne

Danuta Bukszyńska – Lemoyne

Absolwentka Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Historii Uniwersytetu Warszawskiego z trzydziestoletnim stażem pracy w zawodzie nauczyciela języka polskiego i historii w Polsce oraz we Francji. Po dziesięciu latach pracy w Polskiej Szkole konsularnej w Paryżu im. Adama Mickiewicza (1999–2009), założyła społeczną szkołę polonijną im. Stanisława Leszczyńskiego w Paryżu specjalizującą się w nauczaniu języka polskiego jako obcego lub drugiego, nadając jej profil historyczny i artystyczny. Poczyniła starania w kierunku uzyskania patronatu Uniwersytetu Jagiellońskiego nad szkołą. W ramach współpracy, ekipa pedagogiczna, metodycy UJ oraz stażyści programu Erasmus opracowują metody nauczania języka polskiego jako obcego lub drugiego ze szczególnym uwzględnieniem francuskojęzycznych uczniów wieku szkolnego i wczesnoszkolnego. Jej działalność skierowana jest na rozwój procesu dwujęzyczności oraz promocji kultury polskiej w wielu jej wymiarach. Organizuje szkolenia metodyczne, konferencje, inicjuje praktyki pedagogiczne i logopedyczne pozostając w ścisłej współpracy z lektorami Sorbony w Paryżu.

Jest autorką i współautorką wielu opracowań dydaktycznych; między innymi broszury pt.”Brama na wciąż otwarta” na podstawie epopei Adama Mickiewicza”Pan Tadeusz” z propozycją ćwiczeń ortograficzno -gramatycznych na podstawie fragmentów tekstów literackich oraz dwuczęściowego podręcznika dla uczniów polonijnych pt.”Alfabet z piórkiem i pazurkiem”. Obie pozycje wydane przez wydawnictwo „Harmonia”.

Wśród akcji na rzecz przybliżenia polskiej kultury zarówno społeczeństwu francuskiemu, jak i polskim emigrantom, zorganizowała dwujęzyczne spektakle o Fryderyku Szopenie(na podstawie utworu M.Rusinka i Marii Curie- Skłodowskiej” wystawione na merostwie 17 dzielnicy Paryża, wieczór z muzyką Wojciecha Kilara dla rodziców i przyjaciół szkoły, śniadanie z Ignacym Paderewskim (film przybliżający postać wielkiego Polaka), coroczne święto rodziny we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalna Europa i Gazeta Paryska i inne.

Autorka projektu „ Dyliżans literacki Polska-Francja”, którego celem jest przybliżenie dzieciom i młodzieży polskiej literatury wspólczenej poprzez organizowanie,salonów polskiej książki,
warsztatów i spotkań autorskich (m.in.Roksana Jędrzejewska – Wróbel, Joanna Krzyżanek, Marcin Brykczyński, Anna i Łukasz Dębscy, Liliana Bardijewska, Wioletta Piasecka).

Inicjatorka spotkań podczas środowych artystycznych poranków dla dzieci i młodzieży w Bibliotece Polskiej i Centrów Wakacyjnych dla Dzieci i Młodzieży – tygodniowych zajęć wielotematycznych z zakresu historii, nauki, tradycji polskich.

W 2016 r w ramach Dyliżansu Kultura Polska- Francja uruchomiła scenę młodego widza spektaklami teatrów Włóczykij, Teatryle oraz Czwarte Miasto , a także we wspólpracy z Polską Akademią Nauk w Paryżu zorganizowała dwa wydarzenia: w miesiącu marcu 2017R. – spotkanie z autorkami ; Anną Skowrońską i Katarzyną Radziwiłł w ramacha Salonu Polskiej Książki w Paryżu, połączone z zabawami i konkursami literackimi i Dzień Dziecka w ramach Dnia młodego naukowca w PAN- ie, połączonym z wystawą i konferencją o skarbach Bałtyku.
Zainicjowała organizację I Kongresu Oświaty Polonijnej we Francji , który odbył się w Ambasadzie RP w dniach 25 i 26 listopada 2017r. Współczesna emigracja polska. Fakty, potrzeby i wyzwania instytucji edukacyjnych na obczyźnie. Załozycielka oraz Prezes Stowarzyszenia – MACIERZ SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLONIJNYCH we FRANCJI.

Dyrektor szkoły społecznej Ecole Nova Polska im.Stanisława Leszczyńskiego w Paryżu.
Pozostaje w ścisłej współpracy z Zarządem Macierzy oraz dyrektorami społecznych szkół polonijnych we Francji. Koordynuje pracę i przepływ informacji pomiędzy szkołami – członkami
Macierzy.

Odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej za wybitne zasługi dla oświaty polskiej we Francji.

Skomentuj