Skip to main content
PropolscyWydarzenia

PROPOLSCY: Barbara Sikorowska-Geber

Doktor Sikorowska-Geber zaczęła karierę naukową jako pracownik Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Krakowie oraz krytyk literacki.

W latach dziewięćdziesiątych rozpoczęła pracę dydaktyczną oraz szeroko pojętą działalność na
rzecz krzewienia kultury polskiej we Francji, w Strasburgu.
Pani Barbara Sikorowska-Geber to przede wszystkim zasłużony nauczyciel i wychowawca. Przez
wiele lat była dyrektorem oraz polonistą w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym. Z jej inicjatywy w
roku 2000 w Strasburgu otwarta została Sekcja Polska, która umożliwiła polskojęzycznym
dzieciom uczenie się języka i kultury polskiej w szkołach francuskich, działających w systemie
sekcji międzynarodowych. Dzięki usilnym staraniom Pani Sikorowskiej-Geber, edukacja w sekcji
stała się dostępna dla uczniów na wszystkich p oziomach nauczania (od klasy pierwszej szkoły
podstawowej do klasy maturalnej). Istnienie sekcji umożliwia uczniom nie tylko pogłębianie
wiedzy z literatury i historii, ale również ułatwia im integrację we francuskim systemie oświaty.
Od niemal 20 lat Kandydatka z godnym podziwu poświęceniem i profesjonalizmem pełni funkcję
Koordynatora Sekcji – będąc jednocześnie aktywnym i zaangażowanym polonistą oraz
egzaminatorem. Wielu absolwentów gimnazjum i liceum, w których dr Sikorowska-Geber uczy
języka polskiego, znajduje się obecnie w gronie studentów najlepszych europejskich uczelni. W
roku 2010 Kandydatka została także członkiem Rady Oświaty Polonijnej, by móc tym lepiej
wspierać i podtrzymywać rozwój polskiej edukacji za granicą.

Pani Barbara Sikorowska-Geber wielokrotnie dała się poznać jako wybitny reprezentant polskiej
kultury i języka polskiego we Francji oraz pośrednik w sferze kontaktów polsko- francuskich. Od
lat działa na rzecz wspierania dwujęzyczności, m.in. aktywnie uczestnicząc w licznych
konferencjach naukowych. W swojej pracy dba o podtrzymywanie w uczniach językowej,
kulturowej i emocjonalnej więzi z Ojczyzną poprzez organizowanie wymian międzynarodowych
oraz wyjazdów do Polski. Jest również propagatorem polskości w środowisku lokalnym:
zainicjowane przez nią projekty, wystawy i wydarzenia niejednokrotnie przyczyniły się do
popularyzacji polskiej kultury w Strasburgu i poza nim. Kandydatka od zawsze zaangażowana
była w bliską współpracę z Ambasadą RP w Paryżu oraz Stałym Przedstawicielstwem RP przy
Radzie Europy w Strasburgu. Dr Sikorowska-Geber ściśle współpracuje także z instytucjami
francuskimi, organizując i prowadząc kursy języka polskiego dla osób francuskojęzycznych: od
lat naucza języka w stowarzyszeniu Amicale Rady Europy, pracowała także w Institut de
Traducteurs, d’Interprètes et de Relations Internationales na Uniwersytecie w Strasburgu,
kształcąc przyszłych tłumaczy. Pełniła również funkcję egzaminatora w École nationale
d’administration. Jesteśmy przekonane, że tak bogaty, dwudziestoletni dorobek w służbie
francuskiej Polonii zasługuje na szczególne wyróżnienie. Poniższe listy poparcia kandydatury
Pani Barbary Sikorowskiej-Geber zawierają nazwiska reprezentantów wszystkich środowisk, z
którymi współpracowała i na których działalność miała znaczący wpływ:

Skomentuj