Skip to main content
KresyNGO

Prezentacja stowarzyszenie Kresy we Francji na Kongresie Polonii w Oignies

W dniach 5-6 listopada 2021 odbywał się w Oignies odbywał się Kongres Polonii. Prezes Stowarzyszenie Kresy we Francji Pani Krystyna Orłowicz dokonała w ramach jednego z paneli prezentacji działalności. Pełen tekst (w języku francuskim) zamieszczony jest poniżej.

W swoim wystąpieniu  pani prezes opowiadała o genezie stowarzyszenia Kresy we Francji, o jego celach i zadaniach oraz o jego bogatej, już ponad 15-letniej działalności. W dalszej części opowiadała o wieloletniej już współpracy z Polonią północnej Francji. Jej przejawem było np uświetnienie przez zespół Górale z Dourge jubileuszu 10-lecia stowarzyszania w ambasadzie RP w Paryżu. Polonia z północy uczestniczyła też w licznych wycieczkach i pielgrzymkach organizowanych przez Kresy do Polski, na Litwę czy na Ukrainę. Z ostatnich wspólni organizowanych przedsięwzięć pani Krystyna wymieniła prezentację wystawy zorganizowanej przez Kresy w regionie Nord Pas de Calais. W zakończeniu swojego wystąpienia podziękowała za zaproszenie na kongres i wyraziła nadzieję na dalszą owocną współpracę.

Ognions

Skomentuj