Skip to main content
Ambasada

Prezentacja „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”

W spotkaniu prasowym w Ambasadzie RP we Francji poświęconym „Planowi na rzecz odpowiedzialnego rozwoju dla Polski” wzięli udział dziennikarze i przedstawiciele francuskiego biznesu. Prezentacji Planu dokonał podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Radosław Domagalski-Łabędzki.