Skip to main content
Wydarzenia

Pożegnalna Msza Św Matki Teresy

Matka Teresa, deportowana jako 9-letnie dziecko, z rodziną do Kazachstanu. Obiecała Bogu, ze jeśli uda jej się przeżyć tę gehennę, ofiaruje Bogu swoje życie. Z Armią Andersa udało Jej się opuścić nieludzką ziemię. Wstąpiła do Zgromadzenia Świętej Rodziny z Nazaretu. Za J.P.II była Matką Generalną na cały świat. Na prośbę studentek, opisała swoje wzruszające wspomnienia w książeczce p.t. „Pamiętam, nie pamiętam”. Z ogromną wdzięcznością Matce Teresie i Siostrom Nazaretankom za ogromne wsparcie duchowe, szpitalne wizyty i pomoc przy śmiertelnie chorym mężu. M.W.

Z inicjatywy przewodniczącej stowarzyszenia Kresy we Francji p. Krystyny Orłowicz Msza święta pożegnalna b. Matki  Generalnej Sióstr Nazaretanek odbędzie się 2-go sierpnia o godz 14-tej w kościele polskim św. Genowefy w Paryżu 16-tym.

Skomentuj