Skip to main content

Pomoc-Informacja-Opieka

Stowarzyszenie

Centrum Informacji Prawnej i Socjalnej dla Polonii

P.I.O. – Pomoc, Informacja, Opieka

Stowarzyszenie P.I.O.
tel. 0781 795 392 / 0627498791
pio@cosmoville.eu

http://centre-polonais.info/

O NAS

INICJATYWY I DZIAŁANIA

[tribe_mini_calendar category=”Polonez” limit=”2″ title=”KALENDARZ”]

Skomentuj