Skip to main content
Ambasada

Polsko-francuskie seminarium nt. delegowania pracowników

 

W Ambasadzie RP we Francji odbyło się seminarium poświęcone zagadnieniu delegowania pracowników w ramach traktatowej swobody świadczenia usług na terytorium UE z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosława Mleczki i francuskiej minister pracy Myriam El Khomri.

więcej…