Skip to main content
APEOPNGO

Pasowanie na ucznia w Szkole Polskiej w Aulnay sous Bois

W dniu 20 października 2021 odbyło się w Szkole Polskiej w Aulnay sous Bois pasowanie na ucznia. Grupa 20 dzieci z klasy pierwszej złożyła uroczyste ślubowanie. Następnie każde dziecko zostało uroczyście przyjęte w poczet uczniów w trakcie ceremonii pasowania za pomocą wielkiego ołówka. Ceremoniał oczywiście nawiązuje to do pasowania na rycerza poprzez lekkie uderzenie mieczem w ramię młodego adepta.

Szkoła Polska w Aulnay sous Bois została powołana jeszcze w latach 90-tych XX wieku i od tamtej pory działa nieprzerwanie jako szkoła zagraniczna pod egidą polskiego Ministerstwa Edukacji. Byt szkole zapewnia stowarzyszenie rodziców uczniów pochodzenia polskiego (A.P.E.O.P). Dzięki jego staraniom szkoła otrzymuje sale lekcyjne od francuskich władz samorządowych. Stowarzyszenie organizuje także szereg akcji. Są to działania zarówno o charakterze komercyjnym jak zabawy taneczne jak i działania kulturalno-oświatowe jak wycieczki czy wyjazdy do teatru i opery. Działania komercyjne zapewniają szkole fundusze które są wykorzystywane ma zakup pomocy naukowych oraz dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży jak np. warsztaty artystyczne.

Zajęcia szkolne odbywają się w środy (dzień bez szkoły we Francji) jak i w soboty i są prowadzone przez wykwalifikowanych polonijnych nauczycieli.

Skomentuj