Skip to main content
Ambasada

Paryskie obchody Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski

1050-ozogW związku z tegorocznym Jubileuszem 1050-lecia Chrztu Polski prof. dr hab. Krzysztof Ożóg wygłosił w Ambasadzie RP w Paryżu wykład historyczny poświęcony narodzinom polskiej państwowości w 966 roku.  Więcej…

[informacja i zdjęcia Ambasady RP w Paryżu]