Skip to main content
Wydarzenia Wybitny Polak

Otwarcie głosów Kapituły edycji 2019

Dnia 21 października w lokalu Ambasady odbyło się otwarcie głosów Kapituły do wyboru Laureatów tegorocznej edycji konkursu „Wybitny Polak” we Francji

Prezesem Komisji wyborczej został wybrany Pan Thaddée Nowak, który jest również Prezesem tegorocznej  Kapituły, sekretarzem  Komisji wyborczej została wybrana Pani Ewa Zardecka Bouvier, która jest również tegorocznym Prezesem Komitetu Organizacyjnego oraz w obecności : Pani Beaty Jesko, Pana Henri Rogowskiego, Pani Doroty Desprez, Pani Bozeny Bertaud

Zgodnie z Regulaminem Konkursu Wybitny Polak za granicą i po zapoznaniu się glosowaniem korespondencyjnym,  Komisja ustaliła co następuje:

W szóstej edycji Konkursu Komisja Ekspertów przyznała 4 nagrody oraz 4 wyróżnienia.

  • Nagroda w kategorii Osobowość: Państwo Jolanta i Michel FORKASIEWICZ,
  • Nagroda w kategorii Mlody Polak: Pan Mateusz WALENDZIK
  • Nagroda w kategorii Nauka: Pan Artur CIESIELSKI
  • Nagroda w kategorii Kultura: Pan Piotr STOKŁOSA

***

  • Wyróżnienie w kategorii Kultura: Pani Grażyna PAWLIKOWSKI
  • Wyróżnienie w kategorii Osobowość: Pani Barbara SIKOROWSKA-GEBER
  • Wyróżnienie w kategorii Nauka: Pani Renata CABAS
  • Wyróżnienie w kategorii Młody Polak: Pan Wiktor ZAMOJSKI

 

Kapituła konkursu postanowiła także przyznać dwie Nagrody Specjalne, za całokształt pracy:

  • Pan Andrzej PAWLAK
  • Pan Piotr WITT

Kilka dodatkowych informacji: Nasze Stowarzyszenie wraz z Kapituła, jest zaangażowane na zasadach wolontariatu, bez jakiejkolwiek pomocy finansowej.

To wydarzenie trwające od 2014 r. dotyczące całej Polonii francuskiej, ma szansę na sukces wyłącznie przy poparciu i konkretnej pomocy ze strony Ambasady,

za co serdecznie dziękujemy Panu Ambasadorowi oraz Pani Konsul Karolinie Smaga: Kierownik wydziału konsularnego i Pani Konsul Beacie Jeśko: Konsul do spraw polskich.

Dziękujemy Panu Ambasadorowi za akceptacje  urządzenia Gali wręczenia nagród w salonach Ambasady w Paryżu, dnia 3 grudnia 2019 r (wtorek).

Pani Krzysztof Przybył Prezes TERAZ POLSKA oraz pan Michał Lipiński, Dyrektor Konkursu Światowego; potwierdzili swoja obecność paryskiej Gali.

Gala  „Teraz Polska” odbędzie się dnia 1 czerwca od godziny 18:15 w Teatrze Wielkim w Warszawie, na której zostanie wręczona Nagroda światowa „Wybitny Polak” Pani Barbarze Romanowicz.

Powiadomienia oficjalne do Laureatów zostaną wysłane w tym tygodniu.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konkursu „Wybitny Polak” we Francji,

Ewa Zardecka-Bouvier

Skomentuj