Skip to main content
LiterkaNGO

Nauka polskiego w stowarzyszeniu Literka

Literka oferuje również kursy dla dorosłych, których głównym celem jest umiejętność komunikacji.

Kurs trwa dwie godziny, raz w tygodniu, grupy są małe co umożliwia aktywny udział uczestników kursu i ich regularny rozwój umiejętności.

Nauka języka polskiego w taki sposób, w jaki uczymy, pozwala dość szybko nawiązywać komunikację. Opanowanie gramatyki odbywa się w sposób intuicyjny i naturalny.

Proponowane pomoce audiowizualne, czytanie aktualnych dokumentów i praktyka pisania uzupełniają i systematyzują przyswajanie języka. Aby zapewnić uczestnikom stały rozwój umiejętności kursy prowadzone są częściowo w języku polskim.

Plan zajęć 2021/2022

Sobota:

Poziom B2 11.00 – 13.00
Poziom A2 13.00 – 15.00

Adres kursów:
Maison des Associations
3, rue de la République
78 100 Saint-Germain-en-Laye

Skomentuj