Skip to main content
KresyNGO

Narodowe Święto Żołnierzy Niezłomnych w Paryżu

Stowarzyszenie „Kresy we Francji” organizuje w dniach 25 i 26 lutego 2023 uroczyste obchody Narodowego Święta Żołnierzy Niezłomnych.

25-go lutego – sobota

godzina 16.00 – spotkanie Gości i Polonii w historycznej Bibliotece Polskiej – 6 Quai d’Orléans Paryż 4 – Ile Saint Louis,-

 • odśpiewanie  Hymnu  Polskiego przez wszystkich zgromadzonych;
 • powitanie Gości

następnie będą wygłoszone 2 prelekcje:

„Podziemie zbrojne i konspiracja niepodległościowa w Polsce w latach 1944 – 1956”  – Dr Andrzej Olejniczak – IPN Wrocław

Powracamy Po Swoich. Prace Biura Poszukiwań i Identyfikacji  IPN”  – Tomasz Trzaska – IPN Warszawa

 • następnie Chór polonijny Soli Deo – wystąpi z repertuarem pieśni wojskowych i patriotycznych; odśpiewanie Roty na zakończenie przez wszystkich;

26-go  lutego – niedziela

Uroczysta Msza Święta Koncelebrowana o godz. 11-tej  w Kościele Wielkiej Emigracji p.w. WNMP w Paryżu – Place Maurice Barrès /Concorde

 • przed rozpoczęciem Mszy Świętej : ustawienie tablicy-relefu (z brązu) w presbiterium ołtarza, uroczyste wejście Delegacji przybyłych na uroczystości z Polski – powitanie znamienitych Gości imiennie;

Mszę Świętą celebrował będzie Ksiądz Bogusław Brzyś – Rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji,  w koncelebrze Ks. Paweł Witkowski – Proboszcz Parafii; ks. Tomasz Marek Trzaska, inni;

 • homilię wygłosi ks. Tomasz Marek Trzaska – pracownik Instytutu Pamięci Narodowej i Kapelan Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL na  Rakowieckiej w Warszawie;
 • poświęcenie tablicy-reliefu obrazującej Żołnierzy Niezłomnych.
 • Po Mszy świętej przewidziany jest wspólny obiad Gości przybyłych z Polski, gości specjalnych i Członków Stowarzyszenia „Kresy we Francji”.

Tablica poświęcona, w uzgodnionym terminie z dyrektorem Szkoły Polskiej panem Konradem Leszczyńskim, będzie odsłonięta na ścianie dziedzińca Szkoły przy ulicy Lamané w Paryżu 17-tym. Będzie to następna uroczystość zorganizowana głównie dla uczniów Szkoły, również z delegacjami z Polski i miejscową Polonią.

W uroczystościach udział biorą następujące Osobistości i delegacje:

 • Pan Minister Christian Młynarek – z-ca Szefa Kancelarii Sejmu RP z listem Pani Małgorzaty Gosiewskiej – Wicemarszałek Sejmu RP
 • dr Andrzej Olejniczak przedstawiciel IPN oddz. we Wrocławiu,
 • ks. Tomasz Marek Trzaska – pracownik Instytutu Pamięci Narodowej i  Kapelan Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL na  Rakowieckiej w Warszawie;
 • reprezentacja Towarzystwa Edukacji Historycznej i Patriotycznej SEMPER FIDELIS z Wrocławia w liczbie 9 osób w asyście pocztów sztandarowych, w mundurach ułanów kresowych, w tym Pan Stanisław Kuszła pomysłodawca i autor tablicy upamiętniającej Żołnierzy Niezłomnych
 • reprezentacja  Związku Piłsudczyków Oddział we Wrocławiu
 • Pan Tadeusz Nowacki z Małżonką, b. Poseł dwóch kadencji z Opolszczyzny – Wiceprezes Patriotycznego Związku Organizacji Kombatanckich i Kresowych z Warszawy
 • Pani Agnieszka Bogucka Prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – z listem od Pana prezesa Dariusza Bonisławskiego (z Pania Agnieszką współpracujemy od 28-iu lat na planie oświatowym i patriotycznym),
 • reprezentacja uczniów Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Paryżu ze sztandarem Szkoły
 • reprezentacja Sztandarów Francuskich, w liczbie 6-ciu z Generałem Jean-Pierre Beauchesne na czele – przyjacielem polskich Komatantów we Francji

Skomentuj