Skip to main content
Groby Polskie

Manifestacja przy mauzoleum Tadeusza Kościuszki

1.10.2022 w Montigny-sur-Loing (Sorques) jak co roku od 1990 r. Barbara Klosowicz-Krzywicka, prezes Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji zorganizowała  manifestację patriotyczną pod pomnikiem-mauzoleum Tadeusza Kościuszki.

 Wzięli w niej udział m.in. wicekonsul Magdalena Borowska, pułkownik Marek Chojnacki, przedstawiciele lokalnych władz oraz reprezentanci Polonii.

Mauzoleum powstało w 1836 r. przy drodze wiodącej z Fontainebleau do  Sorques i Montigny-sur-Loing jako kapliczka w stylu neoklasycznym z medalionem z brązu i dedykacją poświęconą pamięci Tadeusza Kościuszki, będącej także dowodem pamięci o dobroczynnej działalności generała.

Inicjatorem wzniesienia  kapliczki był Franciszek Zeltner, adiutant Tadeusza Kościuszki. Budowa została sfinansowana z funduszów zebranych przez subskrypcje, w której uczestniczyło wielu mieszkańców miejscowości La Genevraye i Montigny-sur-Loing. Miała przybrać postać kopca w ramach obchodów organizowanych w latach 1837 i 1838 przez gminę Montigny-sur-Loing, do których nigdy nie doszło na skutek interwencji ówczesnego rządu rosyjskiego. Pod koniec XIX wieku kapliczka popadła w ruinę. W 1924 roku, dzięki hojności hrabiego Orłowskiego, kapliczkę odnowiono i dobudowano istniejący do dziś neoklasyczny portal, zaprojektowany przez architekta Lucas’a z Fokntainebleau. Fronton udekorowano medalionem Kościuszki, dłuta rzeźbiarza Leplat. Kapliczka została ponownie odnowiona w latach 1955-1956 na koszt rodziny Orłowskich i Radcy Ambasady Henryka Stebelskiego.  20 kwietnia 1993 pomnik został wpisany na Listę Uzupełniająca Zabytków Historycznych we Francji (Liste Supplémentaire des Monuments Historiques) dzięki wspólnej akcji Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji oraz merostwa Montigny-sur-Loing.

w 1997  z Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji zamocowało tablicę informacyjną: Au Général/ Kosciuszko/ héros polonais/ et americain bienfaiteur/ de la region/ 1836 1997 (Generałowi/ Kościuszce/ bohaterowi polskiemu/ i amerykańskiemu/ dobroczyńcy naszej okolicy/ 1836 1997).

Pomnik jest jedynym we Francji śladem wieloletniego pobytu generała w okolicy Fontainebleau i jednocześnie świadkiem przyjaźni polsko-francuskiej podtrzymywanej w tym miejscu od ponad dwustu lat.

Skomentuj