Skip to main content
Klub GP Paryz

m.in. PL pod niemiecka okupacja prawna< PILNE I WAŻNE! OGŁOSZENIA 2016 12 04

Szanowni Państwo, piszę tego maila w dobrej wierze. Jeśli znaleźliście się Państwo przez pomyłkę na tej liście mailingowej lub nie życzycie sobie otrzymywać ode mnie maili, to uprzejmie proszę o maila zwrotnego z napisem “NIE” w tytule. Z poważaniem Teresa Garland

PILNE I WAŻNE! OGŁOSZENIA 2016 12 04

1.„Leśne dziadki – Pożegnanie”  Adolf Kudliński skazany!”
2. PiS głosuje za GMO – Polacy mówią WETO! Wyślij list do Prezydenta!
3. Zakończył się proces o aresztowanie Adama Słomki – relacja!
4. Klub Polonia Christiana oraz Civitas Christiana zapraszają na spotkanie z amerykańskim dziennikarzem Michaelem Vorisem. Miejsce spotkania: Kraków, 5 grudnia 2016, (poniedziałek), godz. 18:00, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, ul. Szczepańska 1
5.Poznajcie Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. http://www.ordoiuris.pl/
6.Polska pod niemiecką okupacją prawną! Linki do wideo!

AD 1 „Leśne dziadki – Pożegnanie”  Adolf Kudliński skazany!”
https://www.youtube.com/watch?v=d54qhPvZTEM

„Wraz z 40 osobami z pobliskich wsi Adolf Kudliński (pierwszy polski preppers) tzw. leśne dziadki – został skazany wyrokiem sądu za zakup oraz nielegalne posiadanie broni palnej. Otrzymał wyrok 3 lat pozbawienia wolności i 18 tys. zł kary pieniężnej. Podczas rozprawy zgodnie twierdzili, że wszyscy posiadali broń w celach samoobrony i szkoleniowych. W większości byli to starsi ludzie pamiętający jeszcze czasy II WŚ i jedynie chcący walczyć o ojczyznę w razie napaści. W jego sprawie toczy się jeszcze postępowanie dot. zbierania środków na zakup broni i amunicji – jest zmuszony zawiesić nagrywanie nowych filmów na YouTube. Napisał też list do kancelarii Prezydenta RP w sprawie ułaskawienia, lecz nie otrzymał jeszcze pozytywnej odpowiedzi (brak decyzji).”
http://ofensywa-helikon.pl/znany-preppers-adolf-kudlinski-skazany/
„Wyrok więzienia dla prepersa video youtubera za broń której nie ma”
https://www.youtube.com/watch?v=fuOeKY8niyk&spfreload=5
AD 2. PiS głosuje za GMO – Polacy mówią WETO! Wyślij list do Prezydenta!

Szanowni Państwo, 2 grudnia 2016 podczas głosowania w Sejmie, posłowie PiS przyjęli ustawę o nasiennictwie w której są BARDZO kontrowersyjne zapisy ZEZWALAJĄCE na obrót i wpisywanie do krajowego rejestru GMO.
ABY UCHRONIĆ POLSKĘ PRZED UPRAWAMI GMO TRZEBA KONIECZNIE wprowadzić zakaz obrotu nasion i roślin GMO zamykając dziurawe prawodawstwo, które przerzuca odpowiedzialność z korporacji na rolników i konsumentów i doprowadzi do zanieczyszczenia polskich pól przez GMO!
UWAGA! Ustawa wkrótce trafi na biurko Prezydenta Andrzeja Dudy. Napisz do niego list aby zawetował tę ustawę. Przykładowy list poniżej lub pod linkiem http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2016/12/listdoprezydenta.doc
Wspomniany projekt przeczy wieloletnim obietnicom PiSu, który niejednokrotnie deklarował wprowadzenie bezwarunkowego zakazu upraw GMO. Jest niezgodny z Ramowym Stanowiskiem Rządu RP, które mówi, że Polska ma być krajem wolnym od GMO. Łamie konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia i środowiska, wolności i własności.
Poprawki zgłaszane przez Kukiz’15, które zostały odrzucone głosami PiS, PiS zgłaszał do ustawy o nasiennictwie w 2012 roku i oskarżał wtedy Rząd PO-PSL o celowe niszczenie polskiego rolnictwa. Teraz PiS kontynuuje dzieło koalicji PO-PSL i otwiera Polskę na GMO i niszczy polskie rolnictwo i zdrowie Polaków!
Napisz list do Prezydenta aby zawetował ustawę o nasiennictwie.
Wyniki głosowania w sprawie ustawy o nasiennictwie:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=8&NrPosiedzenia=31&NrGlosowania=204
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie:
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1043
Z poważaniem, Edyta Jaroszewska-Nowak, rolniczka, przewodnicząca Stowarzyszenia Ekoland/oddział zachodniopomorski Jadwiga Łopata,laureatka ekologicznego Nobla, właścicielka edukacyjnego gospodarstwa EKOCENTRUM ICPPC Sir Julian Rose, prezes ICPPC, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC, 34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl, www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl

Przykładowy list
****************
Pan  Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Adres e-mailowy: listy@prezydent.pl

Szanowny Panie Prezydencie,
Czuję się oszukany przez posłów z PiS, którzy 2 grudnia 2016 przyjęli ustawę o nasiennictwie w której są BARDZO kontrowersyjne zapisy ZEZWALAJĄCE na obrót i wpisywanie do krajowego rejestru nasion GMO.
Wspomniany projekt przeczy wieloletnim obietnicom PiSu, który niejednokrotnie deklarował wprowadzenie bezwarunkowego zakazu upraw GMO. Jest niezgodny z Ramowym Stanowiskiem Rządu RP, które mówi, że Polska ma być krajem wolnym od GMO. Łamie konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia i środowiska, wolności i własności.
Wiem, że zakaz stosowania nasion GM w uprawach wprowadzany jest corocznie rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i taki zakaz jeszcze(!) mamy. TO JEDNAK NIE WYSTARCZY, ABY UCHRONIĆ POLSKĘ PRZEZ UPRAWAMI GMO! TRZEBA KONIECZNIE wprowadzić zakaz obrotu nasion GMO, aby zamknąć dziurawe prawodawstwo, które doprowadzi do zanieczyszczenia polskich pól przez GMO i przerzuca odpowiedzialność z korporacji na rolników i konsumentów!

Poprawki zgłaszane przez klub Kukiz’15, które zostały odrzucone głosami PiS, PiS zgłaszał do ustawy o nasiennictwie w 2012 roku i oskarżał wtedy Rząd PO-PSL o celowe niszczenie polskiego rolnictwa. Teraz PiS kontynuuje dzieło koalicji PO-PSL i otwiera Polskę na GMO, niszczy polskie rolnictwo i zdrowie Polaków!
Wprowadzenie bezwarunkowego zakazu GMO to sprawa pierwszoplanowa dla zdrowia i dobra Polaków, dla stanu rolnictwa i niezależności kraju. Przypominamy Panu, że 75-80% obywateli polskich deklaruje wolę, aby Polska była wolna od GMO. PRZECIW GMO są: Izby Rolnicze, Konwent Marszałków, wszystkie SEJMIKI WOJEWÓDZKIE. Czyj interes reprezentują zwolennicy GMO?

W przygotowaniu jest również nowelizacja ustawy o GMO (projekt ustawy o zmianie
ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw), w której możemy przeczytać, że na terytorium Polski będą tworzone strefy upraw roślin GMO! To całkowity zwrot w polityce PIS!
Minister Szyszko odpowiedzialny za ten projekt wielokrotnie wypowiadał się w mediach, krytykując poprzedni rząd, że w Polsce nie można dopuścić do upraw GMO ponieważ ich koegzystencja z uprawami tradycyjnymi nie jest możliwa.

Szanowny Panie Prezydencie,
Zwracam się do Pana, aby Pan wykorzystał swoje narzędzia i doprowadził do NATYCHMIASTOWEGO wprowadzenia zakazu obrotu i wpisywania do rejestru odmian GMO a także ustawowego zakazu upraw GMO zawartego w ustawie o GMO.
Apeluję do Pana Prezydenta o skorzystanie z prawa weta i niedopuszczenie do przyjęcia ustawy o nasiennictwie w obecnej formie.

Z poważaniem,
imię, nazwisko, tytuł i/lub stanowisko w organizacji i adres do korespondencji

AD 3 Zakończył się proces o aresztowanie Adama Słomki – relacja!
„Zakończył się proces o aresztowanie Adama Słomki
Sąd Okręgowy Warszawa  30 XI 2016  uchylił decyzję Sadu Rejonowego o aresztowaniu przywódcy KPN-Niezłomni. Sędzia przeprosiła A.Słomkę i publiczność za decyzję o pozbawieniu wolności lidera opozycji niepodległościowej – sędzia uznała rację A. Słomki, czyli uznała za bezprawne i bezzasadne dotychczasowe działania sędziów Rejonowego i Okręgowego w Warszawie, którzy od trzech lat usiłowały ukarać A.Słomkę 10 tysiącami złotych kary porządkowej za czytanie (kodeksu) podczas rozprawy a następnie zamienili tę karę na areszt… – warto przypomnieć, że w śród sędziów, którzy bezprawnie ukarali  (zastraszali)  działacza opozycji, jest sędzia zbrodniarz komunistyczny skazująca opozycjonistów w stanie wojennym: Grażyna Puchalska [opis jej poczynań w załączeniu] – Przyszło jako publiczność tak wiele osób z miasteczka protestu UWOLNIĆ MIERNIKA – ZAMKNĄĆ MICHNIKA, sympatyków Solidarnych 2010 i Ruchu Kontroli Wyborów, Stowarzyszeń praw ojców oraz  NIEZŁOMNYCH weteranów walki o Niepodległość, że na dużej sali zabrakło po prostu miejsc siedzących dla ludzi chcących obserwować rozprawę. Większość zgromadzonych miała opaski biało-czerwone  i wymowne  banery.
Presja świadomych obywateli na zdemoralizowany Sąd Okręgowy w Warszawie (ten co seryjnie chroni zbrodniarzy PRL) oraz na licznie zgromadzonych policjantów była wzorcowa.
Warto zobaczyć pełną relację z sali sądu, szczególnie przeprosiny sędzi pod adresem publiczności. Takie normalne słowa to w naszych realiach  coś niesamowitego!  (film trwa ok. 20 minut)  https://www.youtube.com/watch?v=Uh8MKL2V4mw

Ciekawą relację z tego bezprecedensowego postępowania zamieściła też TV Republika. Najpewniej już nigdy nie zdarzy się podobna sytuacja, gdy sędzia zbrodniarz komunistyczny zechce w III RP wydać decyzję o wsadzeniu do więzienia przywódcę opozycji niepodległościowej i założyciela Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych pod równie absurdalnym pretekstem!
Zdumienie budzi brak obecności mediów „dobrej zmiany” tj. TVP i PAP  – zajętych obszernym relacjonowaniem poczynań KOD (vide TVP Info).
Przykładowo w dniach kolejnych uraczono nas serialem na temat J.Piniora zdrajcy „Solidarności” czyli europosła z listy… (post)komunistycznej SLD dwanaście lat temu w 2004 roku. Dlaczego teraz ktokolwiek jest zdziwiony jego „woltą i niskimi pobudkami” ? Dlaczego nikt nie interesuje się faktem, iż sąd w Poznaniu (który chroni Piniora przed odpowiedzialnością) seryjnie odrzuca wnioski Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich założonego przez K.Morawieckiego, A.Słomkę, A.Melaka o ściganie zbrodniarzy prokuratorów wojskowych stanu wojennego ?!?
Bitwa o sądy trwa i jej kolejna bardzo ważna odsłona w postaci próby zastraszania opozycjonistów arbitralnymi karami finansowymi i więzienia za nami.  Przed nami jeszcze sporo roboty. Ale najtrudniejsze chyba zostało wykonane. Wszystkim świadomym i aktywnym patriotom oraz dziennikarzom  nalezą się wielkie słowa podziękowania.
Irenusz Wolański
BIP Stowarzyszenia Niezłomni
Relacja z  protestu miasteczka pod Sądem Najwyższym
http://solidarni2010.pl/33741-wzywamy-dolacz-akcja-niezlomnych-uwolnic-miernika—aktualizacja-na-biezaco.html
info o sędzi zbrodniarzu PRL
http://wpolityce.pl/polityka/283491-prl-owska-sedzia-z-bogatym-antyopozycyjnym-cv-zajmie-sie-mariuszem-kaminskim-co-tacy-ludzie-robia-jeszcze-w-wymiarze-sprawiedliwosci
jak ukarano i wywleczono A.Słomkę w 2013 r. w Sadzie Rejonowym w Warszawie
https://www.youtube.com/watch?v=YFdZhSf-4W0
Pozdrawiam, adam, adamslomka1@wp.pl,
AD 4 Klub Polonia Christiana oraz Civitas Christiana zapraszają na spotkanie z amerykańskim dziennikarzem Michaelem Vorisem. Miejsce spotkania: Kraków, 5 grudnia 2016, (poniedziałek), godz. 18:00, Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, ul. Szczepańska 1
Gary Michael Voris – amerykański dziennikarz, obrońca tradycyjnego nauczania Kościoła Katolickiego, producent filmowy i działacz katolicki. Jest prezesem i założycielem Mediów św. Michała. Jego produkcje filmowe poruszające m.in. ważne wydarzenia z życia Kościoła zamieszczane są na popularnej stronie ChurchMilitant.com.  WSTĘP WOLNY! Więcej informacji o spotkaniach w ramach klubu „Polonia Christiana” znajdą Państwo na stronie: Piotrskarga.pl
AD 6 Polska pod niemiecką okupacją prawną!
„Dlaczego filozofia jest tak ważna? Bo na niej buduje się prawo!” https://www.youtube.com/watch?v=6zfFIqn7Ni8
„Polska pod niemiecką okupacją prawną! Czas się wyzwolić!” https://www.youtube.com/watch?v=YVwFSsTLVWY
„RESET PRAWA W POLSCE APEL DO POLITYKÓW Iza Rostworowska” https://www.youtube.com/watch?v=8UXvAjXW114&t=20s
„Polską rządzi niemieckie prawo! Oczekujemy od PISu projektu nowej Konstytucji!” https://www.youtube.com/watch?v=cSM3wfl-5RI&t=36s

Podgląd filmu YouTube Wyrok więzienia dla prepersa video youtubera za broń której nie ma

Podgląd filmu YouTube 30.11.2016 – Proces o aresztowanie Adama Słomki za czytanie Kodeksu Karnego.

Podgląd filmu YouTube ADAM SŁOMKA – ATAK POLICJI W SĄDZIE – /z rozkazu sędziny/

Podgląd filmu YouTube Dlaczego filozofia jest tak ważna? Bo na niej buduje się prawo!

Podgląd filmu YouTube Polska pod niemiecką okupacją prawną! Czas się wyzwolić!

Podgląd filmu YouTube RESET PRAWA W POLSCE APEL DO POLITYKÓW Iza Rostworowska

Podgląd filmu YouTube Polską rządzi niemieckie prawo! Oczekujemy od PISu projektu nowej Konstytucji!

Skomentuj