Stowarzyszenia strona główna

Exposition NanoArt 10-9 en hommage au professeur Tadeusz Malinski

By 17/06/2019 June 24th, 2019 No Comments

 

*La Galerie Roi Doré a le plaisir de vous inviter à l’exposition des finalistes de la 4e édition du Concours **NanoArt 10-9** en hommage au prof. Tadeusz Malinski*
*Vernissage et remise des prix le samedi 22 juin 2019 à partir de 19h en présence du professeur Malinski*
*Exposition du 25 juin au 27 juillet 2019*
Suite au succès des

trois premières éditions du Concours International *10-9 NanoArt* en hommage au Professeur Tadeusz Malinski, en 2012, 2015 et 2017, la Galerie Roi Doré a organisé la 4e édition de l’événement, placée sous le haut patronage de la chaîne TVP Polonia, des Editions yot-art, de la plateforme Art-maniac, du Roi Doré Bijoux, ainsi que du Polish Institute of World Art Studies à Varsovie.

Le Professeur Tadeusz Malinski est un grand scientifique polonais et pionnier mondial dans le domaine de la nanomédecine, nominé deux fois au prix Nobel de chimie et de médecine-physiologie. Ses découvertes restent pourtant mal connues du grand public, ce à quoi le Concours *NanoArt 10-9* cherche à remédier, tout en apportant de nouvelles sources d’inspiration aux artistes. Ainsi, le Concours* NanoArt 10-9* s’inscrit dans une longue tradition mêlant art et science, tout en lui procurant une nouvelle dimension grâce aux technologies de pointe.
*Cette année, 98 artistes (de 8 pays) ont participé au concours. Le jury a sélectionné une trentaine d’œuvres qui seront présentées lors de l’exposition des finalistes. Il s’agit des œuvres des artistes (par ordre alphabétique) :*
Daryna ANTONENKO
Nathalie KOOTCHI
Julia BAJEK
Daniel KRYSTA
Piotr BETLEJ
Jolanta KUŚMIERSKA
Nicolas BIJAKOWSKI
Victoire LEJZERZON
Janusz BRUDNIEWICZ
Marcin MARCINIAK
Piotr CIEŚLEWICZ
Agata MAŚLANKIEWICZ
Daria DMITRIEVA
Charlie MINAM-BORIER
Natalia FRANIK
Beata NOWAKOWSKA-KIWIOR
Anna GODLEWSKA
Grégoire PATALAS
Jolanta GROCHOLSKA-JANCZARSKA
Adam PERUN
Agnieszka GZYL
Monika POLAK
Waldemar JAMA
Piotr SZEWCZYK
Konrad JUŚCIŃSKI
Teresa ŚLUSAREK
Marian KASPERCZYK
Yuquing WANG
Agnieszka KASTELIK
Fabien YVON
Isabelle KNOSP
Katarzyna ZIOŁOWICZ
Natalia KOMOROWSKA

Toutes les informations sur : www.art-nano.com <www.vectorpolonii.com/?email_id=213&user_id=11348&urlpassed=aHR0cHM6Ly93d3cuYXJ0LW5hbm8uY29t&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions>
*Le Concours est placé sous le haut patronage de :*

[image: —] *Galeria Roi Doré ma przyjemność zaprosić na wystawę finalistów IV edycji Konkursu **NanoArt 10-9** imienia prof. Tadeusza Malińskiego*
*Wernisaż i przyznanie nagród w sobotę 22 czerwca 2019 od godz. 19.00 w obecności profesora Malińskiego*
*Wystawa od 25 czerwca do 27 lipca 2019*

W związku z sukcesem I, II i III edycji międzynarodowego konkursu *NanoArt 10-9* im. Profesora Tadeusza Malińskiego (2012, 2015, 2017), paryska Galeria Roi Doré zorganizowała czwartą edycję tego wydarzenia, która objęta jest patronatem TVP Polonia, wydawnictwa Editions yot-art, platformy Art-maniac, Roi Doré Bijoux oraz Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie.
Profesor Tadeusz Maliński jest światowej sławy ekspertem z zakresu medycyny, farmakologii i chemii, pionierem w dziedzinie nanomedycyny, dwukrotnie nominowanym do nagrody Nobla w dziedzinie chemii i medycyny. Jego działalność pozostaje jednak mało znana szerszej publiczności. Konkursu *NanoArt 10-9* ma na celu propagowanie wiedzy i uhonorowanie innowacyjnej działalności Profesora Malińskiego, dostarczając zarazem artystom nowych źródeł inspiracji.
*Do najnowszej edycji Konkursu zgłosiło się 98 artystów z 9 krajów. Komisja zakwalifikowała do finału dzieła następujących artystów (w kolejności alfabetycznej):*
Daryna ANTONENKO
Nathalie KOOTCHI
Julia BAJEK
Daniel KRYSTA
Piotr BETLEJ
Jolanta KUŚMIERSKA
Nicolas BIJAKOWSKI
Victoire LEJZERZON
Janusz BRUDNIEWICZ
Marcin MARCINIAK
Piotr CIEŚLEWICZ
Agata MAŚLANKIEWICZ
Daria DMITRIEVA
Charlie MINAM-BORIER
Natalia FRANIK
Beata NOWAKOWSKA-KIWIOR
Anna GODLEWSKA
Grégoire PATALAS
Jolanta GROCHOLSKA-JANCZARSKA
Adam PERUN
Agnieszka GZYL
Monika POLAK
Waldemar JAMA
Piotr SZEWCZYK
Konrad JUŚCIŃSKI
Teresa ŚLUSAREK
Marian KASPERCZYK
Yuquing WANG
Agnieszka KASTELIK
Fabien YVON
Isabelle KNOSP
Katarzyna ZIOŁOWICZ
Natalia KOMOROWSKA

Szczegółowe informacje o Konkursie dostępne na stronie: www.art-nano.com <www.vectorpolonii.com/?email_id=213&user_id=11348&urlpassed=aHR0cHM6Ly93d3cuYXJ0LW5hbm8uY29t&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions>
[image: —] *Gallery Roi Doré is pleased to invite you to the exhibition of the finalists of the Tadeusz Malinski **NanoArt 10-9** Contest (4th edition)* *Opening and the prize award ceremony on Saturday, June 22nd at 7 pm in professor Malinski’s presence*
*Exhibition from June 25th to July 27th, 2019*
Following the success of the first three editions of Tadeusz Malinski *NanoArt 10-9* International Fine Arts Contest, held in 2012, 2015 and 2017, the Gallery Roi Doré organized the 4th edition of this event, placed under the patronage of the TVP Polonia channel, Editions yot-art publishing house, Art-maniac platform, Roi Doré Bijoux and Polish Institute of World Art Studies in Warsaw.
Professor Tadeusz Malinski is a leading Polish scientist and world pioneer in the field of nanomedicine, nominated twice for the Nobel Prize in Chemistry and Medicine-Physiology. However, his discoveries remain largely unknown to the general public, to which *NanoArt 10-9*International Fine Arts Contest seeks to remedy, while offering new sources of inspiration to the artists.
*This edition attracted 98 participants from 8 countries. The jury qualified to the final the artworks of (list in alphabetical order):*
Daryna ANTONENKO
Nathalie KOOTCHI
Julia BAJEK
Daniel KRYSTA
Piotr BETLEJ
Jolanta KUŚMIERSKA
Nicolas BIJAKOWSKI
Victoire LEJZERZON
Janusz BRUDNIEWICZ
Marcin MARCINIAK
Piotr CIEŚLEWICZ
Agata MAŚLANKIEWICZ
Daria DMITRIEVA
Charlie MINAM-BORIER
Natalia FRANIK
Beata NOWAKOWSKA-KIWIOR
Anna GODLEWSKA
Grégoire PATALAS
Jolanta GROCHOLSKA-JANCZARSKA
Adam PERUN
Agnieszka GZYL
Monika POLAK
Waldemar JAMA
Piotr SZEWCZYK
Konrad JUŚCIŃSKI
Teresa ŚLUSAREK
Marian KASPERCZYK
Yuquing WANG
Agnieszka KASTELIK
Fabien YVON
Isabelle KNOSP
Katarzyna ZIOŁOWICZ
Natalia KOMOROWSKA

More info on : www.art-nano.com <www.vectorpolonii.com/?email_id=213&user_id=11348&urlpassed=aHR0cHM6Ly93d3cuYXJ0LW5hbm8uY29t&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions>
[image: —]

Galerie Roi Doré 6, rue Sainte Anastase – 75003 Paris Tél: + 33 1 42 78 54 42 galerie@roidore.com www.roidore.com <www.vectorpolonii.com/?email_id=213&user_id=11348&urlpassed=aHR0cHM6Ly93d3cucm9pZG9yZS5jb20&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions> www.art-nano.com <www.vectorpolonii.com/?email_id=213&user_id=11348&urlpassed=aHR0cHM6Ly93d3cuYXJ0LW5hbm8uY29t&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions>

Leave a Reply