Skip to main content
PPI

List Otwarty Polonii – Nie pozwolimy kalać swojego gniazda!!!

 

 

Przedstawiciele stowarzyszeń polonijnych z Francji podjęli inicjatywę napisania listu otwartego w związku z działaniami partii opozycyjnych w Polsce oraz ich mediów szkalujących Polskę i jej demokratycznie wybrany Rząd na arenie międzynarodowej a w szczególności do nawoływania państw obcych do interwencji w imię zagrożonej rzekomo demokracji a w rzeczywistości w imię ochrony swoich partykularnych interesów. List zatytułowany jest – Nie pozwolimy kalać swojego gniazda!!!
List jest też dostępny do podpisywania dla każdego na CitizenGo:
http://www.citizengo.org/pl/32162-list-otwarty?tc=ty&tcid=18626756

Oto kilka cytatów z tego listu:
„{…) Wzywamy do zaprzestania znieważania i zniesławiania Polaków, ich dyskryminacji, naruszania art.82 Konstytucji RP przez partie opozycyjne i ich media. My, Polacy mieszkający za granicą, czujemy się znieważeni i zniesławieni działaniami partii opozycyjnych w Polsce. Obrażane są bowiem wartości, które tworzą nasza tożsamość narodową: godło polskie, hymn, język, religia, organy państwa.”

„W dniu 4 stycznia, tym razem w wiadomościach telewizji France 2, ukazał się materiał szkalujący Polskę, przedstawiający ją jako kraj, gdzie konserwatywny rząd łamie demokrację.W migawce ukazano Tomasza Lisa przeprowadzającego wywiad z Jarosławem Kaczyńskim z komentarzem, że popularny dziennikarz zostaje zwolniony.{…) Jesteśmy świadkami bezpardonowej wojny propagandowej, jaką wąska grupa opozycyjnych partii, za pomocą należących do niej mediów prowadzi przeciwko demokratycznie wybranym władzom. Zamiast z rzetelną informacją mamy stale do czynienia z manipulowaniem prawdą obiektywną (popularyzowanie określenia „ zamach stanu”, przedstawianie tendencyjnych sondaży, wykazywanie, że manifestacje są spontanicznym zrywem obywateli podczas gdy są one zwoływane i koordynowane przez polityków).”

„{…)Czym jest zatem dokonywane przez opozycje i jej media szydzenie z państwa, jego organów i instytucji, celowe zniekształcanie obrazu Polski w opinii europejskiej i szukanie poparcia swoich partykularnych interesów wśród sąsiednich państw czy instytucji europejskich? Tym bardziej, że owe działania wyrządzają szkodę dobru narodowemu w wymiarze społecznym (podział narodu, waśnie), finansowym (groźba sankcji Unii Europejskiej), politycznym (osłabienie pozycji kraju na arenie międzynarodowej). Podobne działania doprowadzały już raz w historii Rzeczpospolitej do utraty niepodległości.”

Skomentuj