Skip to main content
KresyWydarzenia

KOŚCIUSZKO – HÉROS DE DEUX CONTINENTS

KOŚCIUSZKO – HÉROS DE DEUX CONTINENTS, 19-20.10.2017

W ramach obchodów w tym roku 200ej rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki w całej Polsce, jak rownież za granicą, mają miejsce  liczne uroczystości. We Francji pamięć Generała Kościuszki uczczono w Paryżu m.in. dwudniowym kolokwium „Kościuszko – bohater dwóch kontynentów”. Kolokwium to, zorganizowane przez Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu, Ambasadę RP we Francji i Stację Naukową PAN w Paryżu, miało miejsce w trzech prestiżowych instytucjach polskich – w dniu 19go października w Bibliotece Polskiej przy quai d’Orléans  i w Stacji Naukowej PAN na rue Lauriston, a nazajutrz 20go października w Ambasadzie Polskiej przy rue Saint-Dominique.

Słuchacze mieli okazję wysłuchać szeregu bardzo interesujących konferencji wygłoszonych przez znane w Polsce osobistości ze świata nauki i kultury (profesorowie Uniwersytetu Krakowskiego, Warszawskiego, Łódzkiego, Politechniki Krakowskiej, dyrektorzy Muzeum Kopca Kościuszki w Krakowie i Muzeum Kościuszki w szwajcarskiej Solurze oraz wykładowcy  Akademii Wojskowej im. Kościuszki).

Obecni poznali nie tylko życiorys Tadeusza Kościuszki, jego liczne talenty i zainteresowania  (artystyczne, naukowe, militarne, społeczne, gospodarcze),  kraje w których żył lub walczył (poza Polską – Francja, Ameryka Północna, Rosja, Szwajcaria…), ale również dokładne okoliczności najważniejszych wydarzeń historycznych, których był głównym aktorem (Powstanie Kościuszkowskie, Wojna o niepodległość Ameryki, współtworzenie Legii Naddunajskiej, wojna z Rosją w 1792, organizacja Wojska Polskiego po Konstytucji 3go Maja).

Kolejni wykładowcy ukazali postać Kościuszki jako dowódcę wojsk i stratega, ale też jako człowieka miłującego wolność, niepodległość, równość, człowieka honoru, dobrego, nie interesującego się własnymi finansami prawdziwego demokratę dbającego o rozwój innych.

W Ambasadzie RP uczennice sekcji polskiej Lycée Montaigne w Paryżu przedstawiły program nauczania, coroczne spektakle i wyjazdy organizowane dla pogłębienia znajomości języka i historii Polski, uczestniczenie w działalności stowarzyszeń polonijnych. Oprawę muzyczną zapewnił jeden z uczniów oraz wspólnie wykonane przez młodzież pieśni patriotyczne.

Tadeusz Kościuszko – prawdziwy wizjoner, który był i pozostaje bohaterem narodu polskiego i amerykańskiego, może też być przykładem dla obecnego pokolenia młodzieży.

W Ambasadzie RP można było również obejrzeć wspaniałą wystawę poświęconą życiu i działalności Tadeusza Kościuszki, a w Bibliotece Polskiej podziwiać kopie rysunków Kościuszki powstałe w czasie jego studiów w Królewskiej Akademii Rysunku i Rzeźby w Paryżu.

W sobotę 21go października pod pomnikiem Generała Kościuszki w Sorques k/Fontainebleau zostały oddane honory wojskowe i złożono kwiaty, a w kościele parafialnym w La Genevraye, w pobliżu którego mieszkał, odprawiono Mszę św. za jego duszę.

W czasie tych 3-dniowych uroczystości wielokrotnie składano podziękowania za wydajną organizację pani Barbarze Kłosowicz-Krzywickiej, prezesowi Towarzystwa Opieki nad Grobami i Zabytkami Historycznymi we Francji. Pani Barbara Kłosowicz jest jednocześnie członkiem innych organizacji polonijnych, w tym Stowarzyszenia „Kresy we Francji”, którego liczna  delegacja była również obecna na wykładach i spotkaniu rocznicowym poza Paryżem.

Stowarzyszenie „Kresy we Francji

Skomentuj