Skip to main content
Wydarzenia

Kopiariusz Jerzego Giedroycia

Kopiariusz – dlaczego i po co?

Trzy powody przyświecały nam opracowaniu listów Jerzego Giedroycia z
okresu, gdy był on sekretarzem ambasadora polskiego w Bukareszcie Rogera
Raczyńskiego, czyli z lat 1939-1940.
Po pierwsze zachowane w archiwum Instytutu Literackiego kopie są trudne do
odczytania, były, więc praktycznie niedostępne dla większości badaczy. Listy,
które przetrwały zawieruchy wojenne, rzucają nie tylko światło na losy Jerzego
Giedroycia w Bukareszcie, ale pokazują też jego polityczne pomysły na
przyszłość, jego rolę w redagowaniu 'Kuriera Polskiego' czy organizowaniu
kontaktów z organizacjami ukraińskimi.
Po drugie, chcieliśmy zaproponować prezentację archiwalnych dokumentów w
nowy sposób z użyciem technologii dostępnych w wirtualnym świecie. Mamy
więc w prezentowanym Kopiariuszu: faksymile listów, odczytany tekst,
przypisy i dodatki. Przewaga aplikacji internetowej nad drukiem, polega na
możliwości wprowadzania na bieżąco zmian i poprawek. Zwracamy się do
Czytelników z apelem o pomoc w rozszyfrowaniu niektórych postaci czy
uzupełnieniu faktów.
Po trzecie, chcieliśmy pokazać, że w archiwum Instytutu Literackiego w
Maisons-Laffitte są materiały nieznane historykom, niezbadane, a mogące
rzucić światło na epizody z najnowszej historii. Jednym słowem zachęcić do
korzystania ze spuścizny, którą zostawili nam mieszkańcy Domu Kultury.

Anna Bernhardt – Wojciech Sikora

http://www.kulturaparyska.com/kopiariusz/index.html

Skomentuj