Skip to main content
Wydarzenia

Konferencja poświęcona zagadnieniom tożsamości europejskiej

8 czerwca 2018 roku w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Paryżu odbyła się konferencja poświęcona tożsamości europejskiej  i procesom integracji w wielokulturowej Europie (w ramach cyklu konferencji: International relations: challenges and perspectives). Po przemówieniu Ambasadora Tomasza Młynarskiego, który podkreślił jak wielkie znaczenie ma dialog między polskimi
i francuskimi naukowcami, debatę rozpoczęła moderatorka Katarzyna Kula ze Stacji PAN w Paryżu. Następnie głos zabierali: pan profesor Christian Lequesne (Sciences Po) i pan profesor  Zdzisław Mach (Uniwersytet Jagielloński).

Profesor Lequesne wyjaśnił historyczne podłoże zagadnienia tożsamości europejskiej oraz skupił uwagę słuchaczy na wydarzeniach w Europie Środkowej po 1989 roku, kiedy to kraje byłego bloku komunistycznego musiały przystosować się do nowych warunków geopolitycznych. Rozwijając odpowiedź na pytanie: „Czym jest tożsamość europejska?”, zaznaczył, że zdajemy sobie z niej sprawę, kiedy przebywamy poza Europą. Poza tym, zwrócił on również uwagę na to, co łączy Europejczyków (prawo, system opieki zdrowotnej itp.) oraz na rosnącą siłę gospodarczą krajów, takich jak Chiny i Indie.

Profesor Mach odniósł się również w podobny sposób, co profesor Lequesne do zagadnienia tożsamości europejskiej, podkreślając, iż zewnętrzni obserwatorzy zauważają, że ta tożsamość jest bardzo mocno ugruntowana. Mówił też o kryzysach europejskich (uchodźcy, populizm, kryzys finansowy). Pytanie: „Co oznacza być Europejczykiem i czym jest Europa” przyczyniło się również do interesującej debaty obydwu prelegentów oraz do wymiany spostrzeżeń na ten temat z licznie przybyłą publicznością.

Renata Cabas (www.renatacabas.com)

Skomentuj