Skip to main content
Wydarzenia

KONFERANCJA: „GODNOŚĆ, PAMIĘĆ, SOLIDARNOŚĆ” – Ambasada RP

W dniu 21 października odbyła się  w Ambasadzie RP konferencja „Godność, Pamięć, Solidarność”.  Organizatorami byli Stowarzyszenie „Godność”, Instytut Pamięci Narodowej, NSZZ „Solidarność” i TVP S.A. Konferencja poświęcona była procesowi obalania komunizmu
w Polsce w latach 80. ubiegłego wieku. Ogromnym walorem konferencji był fakt, że prelegenci
w większości opowiadali o   własnych doświadczeniach i przeżyciach z tamtych lat. Prezentowane fotografie autorstwa Tomasza Bortkiwicza, uczestnika i świadka wydarzeń, które miały miejsce
w dniach 1 i 3 maja 1982 roku, są nie tylko  dokumentem faktograficznym, ale też oddają nastój uchwyconych chwil i emocje ich bohaterów.

Znaczną część słuchaczy stanowili uczniowie  Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Adama Mickiewicza w Paryżu. W ich imieniu mówiła nauczycielka historii Barbara Półtorak: „dziękuję
za możliwość spotkania z bohaterami  niepodległości. Dziękuję za przepiękny, skierowany do młodzieży przekaz płynący z Waszych wystąpień – trzymajcie się swoich zasad wytyczonych
w młodości, trzymajcie się do końca i nie zbaczajcie ze swojej drogi. Dziś Wasze jasne twarze mówią – wypełniliśmy swoje zadanie. Gorąco za to dziękujemy”.

Pan Ambasador Tomasz Młynarski, zamykając konferencję, podkreślił, że tak jak dawniej, dzisiejsi prelegenci walczyli o godność obywateli Rzeczypospolitej, tak dziś polski rząd i Ambasada walczą
o godne miejsce Polski w Europie.  Mówiąc o tym, że każda epoka ma swoich bohaterów nawiązał do wcześniejszego spotkania poświęconego Tadeuszowi Kościuszce i zacytował wypowiedź generała -”Polska jest wieczna”.

O zainteresowaniu młodych słuchaczy tematem walki o niepodległość świadczy fakt, że po konferencji nie prędko pozwolili prelegentom odejść. Ustawiła się długa kolejka po podpisy
w okolicznościowym, wspaniale wydanym katalogu.

Zapraszam również do wysłuchania wypowiedzi Kornela Morawieckiego skierowanej do młodzieży.

Halina Zasacka

Skomentuj