Skip to main content
PPIWydarzenia

Komentarz posła Tadeusza Dziuby na temat przedłużenia kadencji D. Tuska

Rada Europejska na wczorajszym posiedzeniu w Brukseli zagłosowała za przedłużeniem kadencji jej przewodniczącego Donald Tuska na kolejne 2.5 roku. Odbyło się to przy sprzeciwie premier Beaty Szydło.

Poseł Tadeusz Dziuba wypowiedział się na łamach portalu Fronda.pl na temat tego wydarzenia. Mówi on o konflikcie dwóch koncepcji zjednoczonej Europy istniejącym od początku integracji: UE scentralizowanej lub „przyjaznego związku państw”. Jak wspomina, Polska swoim działaniem „przesunęła ten spór z pola debat konferencyjnych na pole praktycznych działań” i żywi nadzieję, że kiedy koncepcja „Europy Ojczyzn” zwycięży Polska dzięki swoim działaniom będzie postrzegana jako lider współczesnej Europy.

Całość wypowiedzi można przeczytać tu

Skomentuj