Skip to main content
Wydarzenia

Jak będzie wyglądał świat po epidemii?

Portal gazeta.pl opublikował bardzo ciekawą rozmowę z ekspertem w zakresie geopolityki dr Jackiem Bartosiakiem, który dzieli się swoimi przemyśleniami na temat zmian o charakterze globalnym, jakie wywoła epidemia Koronawirusa. Najciekawsze tezy:

  • Epidemia może przyspieszyć koniec globalizacji, działania w tym kierunku Amerykanie prowadzili już przed jej wybuchem. Mówi też o źródłach globalizacji leżących w amerykańskiej polityce prowadzonej po II Wojnie Światowej – m.in. System z Bretton Woods.
  • W historii ludzkości zawsze istniało zagrożenia życia, jednak ludzie podejmowali ryzyko jego utraty kalkulując ryzyko. W obecnej cywilizacji Zachodu ochrona życia ludzkiego jest celem nadrzędnym. W dobie epidemii doprowadziło to do dylematu, przed którym stają politycy, gdyż dłuższe zatrzymanie gospodarki prawdopodobnie doprowadzi do kryzysu o niewyobrażalnej skali.
  • Koronawirus obnażył słabość Unii Europejskiej. We Włoszech pojawiły się głosy  o zostawieniu ich samych sobie i kwestionujące sens bycia w strukturach unijnych.
  • Kraje azjatycki radzą sobie znaczniej lepiej z epidemią niż Europa. Dotychczasowe przekonanie o wyższości cywilizacji Zachodu zostanie zachwiane, a kraje Europy mogą wyjść z epidemii jako najbardziej osłabione. Może to spowodować przesunięcie ośrodka dominacji poza tą część świata, a ona sama zostanie sprowadzona do roli podrzędnej. Taka sytuacja nastąpiła w XIX w. w Chinach, którym została narzucona hegemonia brytyjska.

Cała rozmowa pod tym linkiem.

Skomentuj