Skip to main content
Wydarzenia

Informacja Konsulatu RP o zapisach na wybory prezydenckie

Szanowni Państwo,

Chciałbym powiadomić, że zostały otwarte zapisy do spisu wyborców w głosowaniu na Prezydenta RP w 2020 r. w czterech obwodach na terenie Francji – trzech w Paryżu i jednym w Lyonie. Zgłoszenia można dokonać do dnia 7 maja 2020 r., do godziny 24:00.

Najprostszą formą zgłoszenia do spisu wyborców jest skorzystanie ze strony internetowej . Rejestracja i jej potwierdzenie jest natychmiastowe. Można też rejestrować się do spisu wyborców telefonicznie, e-mailem, faksem, listownie oraz osobiście. Więcej szczegółów na temat tych możliwości zapisu znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/francja/wybory-2020, gdzie dostępne są również wszystkie pozostałe informacje o wyborach aktualne na dzień dzisiejszy.

https://polskifr.fr/polska-we-francji/we-francji-cztery-obwody-glosowania-w-wyborach-prezydenta-rp/

Według obecnego stanu prawnego, zgodnie z którym muszą być prowadzone przygotowania, wybory mają się odbyć w dniu 10 maja 2020 r. w głosowaniu osobistym. W Senacie trwają prace nad projektem ustawy o głosowaniu korespondencyjnym, który umożliwiłby między innymi głosowanie wyborcom zamieszkującym w krajach, gdzie tak jak we Francji obowiązują ograniczenia w poruszaniu się.

Według deklaracji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w przypadku braku wejścia w życie przepisów o głosowaniu korespondencyjnym i przeprowadzenia głosowania osobistego w dniu 10 maja, wybory nie będą organizowane w krajach, w których byłoby to sprzeczne z prawem. Jednocześnie Ministerstwo będzie dążyć do tego, aby w razie możliwości głosowania korespondencyjnego zgłoszenia do spisu wyborców przyjmowane teraz zostały uwzględnione jako ważne do celów wysyłki pakietów wyborczych.

O wszelkich istotnych zmianach dotyczących nadchodzących wyborów i możliwości głosowania będziemy Państwa informować na stronie internetowej i e-mailowo.

Z wyrazami uszanowania,

Andrzej Szydło

Radca. Kierownik Wydziału Konsularnego

Ambasada RP w Paryżu

1, Rue de Talleyrand, Paryż,

Telefon: +33 1 43 17 34 22
www.gov.pl/francja

***Wydział Konsularny Ambasady RP w Paryżu
Tel: 01 43 17 34 82 Mail: paryz.wybory@msz.gov.pl
Adres: 3 rue de Talleyrand, 75007 Paris
Faks: 01 43 17 34 34

Skomentuj