Skip to main content
Fundacja JPIIMazurNGO

Inauguracja Koła Fundacji Jana Pawła II w Aulnay sous Bois

Inauguracja Koła Fundacji Jana Pawła II w Aulnay sous Bois

Wszyscy przeżywamy bardzo trudne doświadczenie pandemii koronawirusa.  Żyjemy w uciążliwym i niepewnym czasie. Pozbawieni spokoju, zatroskani o zdrowie, zaniepokojeni o pracę, niepewni jutra staramy się jakoś w tym wszystkim odnaleźć. Gdy pojawił się pomysł, aby wśród Polonii Francuskiej powstało nowe Koło Fundacji Jana Pawła II, zastanawialiśmy się, czy jest to dobry czas na tego typu przedsięwzięcie. Po wielu przemyśleniach już wiemy! Jest to najlepszy czas, gdyż  właśnie teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy świętego Jana Pawła II. Tak, więc w niedzielę 9 maja 2021 roku uroczystą Mszą świętą zainaugurowaliśmy działalność Koła Fundacji Jana Pawła II przy polskiej parafii pw. Świętej Rodziny w Aulnay sous Bois we Francji. Św. Jan Paweł II już od kilku lat jest w pewien sposób „obecny” w naszej parafii. Mamy jego święte relikwie krwi. W każdy pierwszy czwartek miesiąca podczas Mszy w szczególny sposób modlimy się przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II o nowe powołania z naszej wspólnoty. W mieście, w którym znajduje się nasz kościół jest plac Jana Pawła II. Zarówno plac jak i relikwie zawdzięczamy długotrwałym staraniom jednej z rodzin z naszej parafii. Dziś, tym bardziej cieszymy się z tego, że w przeddzień czterdziestej rocznicy zamachu na Ojca Świętego, w dziesiątą rocznicę jego beatyfikacji i siódmą rocznicę kanonizacji powstaje nowe Koło Fundacji Jana Pawła II. Msza święta, którą celebrował ksiądz Zbigniew Wcisło, prowincjał Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej na terenie Francji, Hiszpanii i Portugalii, miała charakter bardzo uroczysty. Mając wielką radość w sercach, przedstawiciele nowo powstałego Koła, wnieśli w procesji relikwie św. Jana Pawła II i złożyli je na ołtarzu. Homilię ks. Zbigniew oparł o osobiste świadectwo spotkania, będąc w klasie maturalnej, z Ojcem Świętym, które zaowocowało powołaniem kapłańskim. Podczas Mszy św. dziękowaliśmy za dar pontyfikatu Ojca Świętego, oraz za założonej przez niego Fundacji. Jednocześnie prosiliśmy o dobre owoce działalności nowo powstałego Koła Fundacji Jana Pawła II w Aulnay sous Bois. O oprawę muzyczno-wokalną liturgii postarał się parafialny chór „Soli Deo”. Po błogosławieństwie relikwiami Świętego Papieża, ksiądz prowincjał Zbigniew Wcisło, ksiądz proboszcz Jarosław Koch, prezes nowo powstałego Koła FJPII, pan Czesław Noster wraz z żoną, członkowie Koła FJPII, panowie z Honorowej Straży Grobu Pańskiego, oraz dwóch przedstawicieli polskich kombatantów we Francji, udali się na Plac Jana Pawła II, aby pod pamiątkową tablicą złożyć bukiet kwiatów.

Tekst: Elisabeth Noster – Zdjęcia: Zbigniew Adamek.

 

Inauguration du Cercle d’ Aulnay sous Bois de la Fondation Jean-Paul II

Nous vivons tous une expérience très difficile de la pandémie de coronavirus. Nous vivons à une époque difficile et incertaine. Inquiets pour la santé, le travail et un avenir incertain, nous essayons de nous y retrouver. Lorsque l’idée est venue de créer un nouveau Cercle de la Fondation Jean-Paul II au sein de la communauté polonaise, nous nous sommes demandé si le moment était propice pour une telle entreprise. Après mûre réflexion, nous le savons déjà! C’est le meilleur moment car, maintenant plus que jamais, nous avons besoin de saint Jean-Paul II. Ainsi, le dimanche 9 mai 2021, lors d’une messe solennelle, nous avons inauguré l’activité du Cercle de la Fondation Jean-Paul II au sein de la paroisse polonaise de  la Sainte Famille à Aulnay sous Bois en France. Saint Jean-Paul II est «présent» dans notre paroisse depuis plusieurs années déjà. Nous avons la chance de pouvoir vénérer ses reliques. Chaque premier jeudi du mois, pendant la messe, nous prions de manière spéciale par l’intercession de saint Jean-Paul II pour de nouvelles vocations sacerdotales dans notre communauté. Dans la ville d’Aulnay sous Bois, il y a le Parvis Jean-Paul II. Le parvis portant le nom de Jean-Paul II, ainsi que ses reliques sont le fruit des efforts de l’une des familles de notre paroisse. Aujourd’hui, nous sommes d’autant plus heureux qu’à la veille du quarantième anniversaire de la tentative d’assassinat du Saint-Père, à l’occasion du dixième anniversaire de sa béatification et du septième anniversaire de sa canonisation, un nouveau Cercle de la Fondation Jean-Paul II est en train de naître. La messe célébrée par le père Zbigniew Wcisło, supérieur provincial en France, en Espagne et au Portugal, de la Société du Christ pour les émigrés polonaise,  a été très solennelle. Les représentants du Cercle nouvellement formé, avec une grande joie dans leurs cœurs,  ont porté en procession les reliques de saint Jean-Paul II jusqu’à l’autel. L’homélie du père Zbigniew s’est appuyée sur son témoignage personnel de sa rencontre avec le Saint-Père alors qu’il était en Terminale, qui a abouti à sa vocation sacerdotale. Pendant la messe nous avons remercié pour le don du pontificat du Saint-Père et pour la Fondation qu’il a fondée.

Dans le même temps, nous avons prié les bons fruits de l’activité du Cercle de la Fondation Jean-Paul II nouvellement créé à Aulnay sous Bois. Le chœur paroissial „Soli Deo” a assuré  un accompagnement musical et vocal de la liturgie. Après la bénédiction avec les reliques du Saint Pape, le père provincial Zbigniew Wcisło, le curé de la paroisse et l’aumônier du Cercle Jarosław Koch, le président du Cercle FJPII nouvellement formé M. Czesław Noster avec sa femme, les membres du Cercle, des hommes de la Garde d’Honneur du Saint-Sépulcre et deux représentants d’anciens combattants polonais en France se sont rendus sur le Parvis Jean-Paul II pour déposer un bouquet de fleurs sous la plaque commémorative.

Texte: Elisabeth Noster – Photos: Zbigniew Adamek.

Skomentuj