Skip to main content
KresyNGO

Folder stowarzyszenia Kresy we Francji

Stowarzyszenie Kresy we Francji w swojej ponad 10-letniej już działalności trwale wpisało się do czołówki animatorów życia polonijnego.

Początki stowarzyszenia to wystawy na temat kresów organizowane przez stowarzyszenie „Nazaret Famillie”  latach 2003-2007. W roku 2007 odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia Kresy we Francji a oficjalna rejestracja nastąpiła w roku 2008.

Członkowie stowarzyszenia to Kresowianie, ich potomkowie oraz sympatycy z Polski i Francji. Działalnością statutową jest podtrzymywanie i promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego Kresów polskich.

W trakcie swojego istnienia zorganizowało szereg ciekawych wydarzeń których spektrum obejmuje: wystawy, spotkania, konferencje dotyczące historii i kultury kresów . Zorganizowano także szereg wyjazdów grupowych i pielgrzymek, także na dawne Kresy polskie. Obok wyjazdów grupowych organizowano też wyjazdy indywidualne na Syberię, do Uzbekistanu, Ameryki … śladami polskich zesłańców.

Tak bogatą działalność ciężko jest zawrzeć na zaledwie kilku małych stronach jednak taka próba została podjęta w postaci kolorowego folderu. Zawiera on krótki opis stowarzyszenia oraz zdjęcia-migawki z wybranych wydarzeń. Stowarzyszenie Kresy we Francji współpracuje z całym szeregiem organizacji i instytucji których długa lista jest zamieszczona na stronie folderu.

Skomentuj