Skip to main content
Wydarzenia

Epidemia COVID-19 – co warto wiedzie?

Ograniczenia wprowadzone przez francuski rząd będą obowiązywać jeszcze co najmniej do 11 maja. Publikujemy przegląd informacji na temat epidemii COVID-19 we Francji.

  • Obowiązuje zakaz poruszania się z wyjątkiem: dojazdu do pracy jeśli praca zdalna nie jest możliwa, zakupów piewrszej potrzeby (prywatnych i zawodowych), konsultacji medycznych, ważnych powodów rodzinnych, aktywności sportowej w promieniu 1km od domu, wezwań administracyjnych i udziału w misjach pożytku publicznego Każdorazowo trzeba mieć podpisany przez siebie formularz dostępny na stronie https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.
  • W celu uniknięcia zakażenia, które odbywa się metodą kropelkową, zaleca się zachowanie dystansu min. 1 m od drugiej osoby, częste mycie rąk, używanie chusteczek jednorazowych, nie podawanie ręki na powitanie.
  • Objawami zakażenie są: kaszel, gorączka, zmęczenie, trudności w oddychaniu. Należy się w tym przypadku skontaktować z serwisem medycznym pod numerem 15.
  • Otwarto szereg ambulatoriów polowych (centre laboratoire) ja np. w Aulnay sous Bois a terenie kompleksu Moulin Neuf jednak przyjmowanie są tam tylko pacjęci kierowani przez lekarzy lub dowożeni przez SAMU.
  • Działalność placówek handlowo-usługowych została mocno ograniczone. Na stronach poszczególnych miast można znaleźć wykazy otwartych placówek np. Aulnay sous Bois
  • Centra administracyjne przy merostwach pracują w ograniczonym zakresie. Godziny można sprawdzić na stronie internetowej danego miasta.
  • Pomimo zamknięcia szkół i przedszkoli władze municypalne wprowadziły zorganizowaną opiekę nad dziećmi personelu niezbędnego do zarządzania kryzysowego jak policjanci czy strażacy.
  • Małe i średnie przedsiębiorstwa dotknięte kryzysem objęte są państwową pomocą jak zapomogi czy kredyty nieoprocentowane. Paris Terres d’Envol rozsyłą firmom kwestionariusz aby lepiej zrozumieć sytuację przedsiębiorstw w okolicy i trudności napotykane w związku z obecnym kryzysem zdrowotnym, w celu lepszego ukierunkowania pomocy.
  • Wprowadzone szereg inicjatyw wzajemnej pomocy dla osób w potrzebie, zarówno na szczeblu lokalnym jak i państwowym. Miasto Aulnay sous Bois wystąpiło z inicjatywą: „Tous mobilisés, tous solidaires” w ramach której kontaktowane są osoby w potrzebie i chcące nieść pomoc. Na szczeblu państwowym uruchomiona zoastałą platforma internetowa: jeveuxaider.gouv.fr
  • W niektórych miejscowościach wprowadzone serwis dostawy posiłków dla samotnych osób starszych. Więcej informacji.

 

Skomentuj