Skip to main content
Artykul miesiacaWydarzenia

Polskie Eldorado – Colloque Pologne we Francuskim Senacie

W dniu 23 marca w Senacie Francuskim odbyła się konferencja dla biznesu francuskiego zorganizowana przez prezydenta senatu pana Gérarda Larcher, grupę międzyparlamentarną przyjaźni francusko-polskiej z panem Jean-Yves Leconte, organizację Biznes France z panem Christofem Lecourtier oraz ambasadora Francji w Polsce pana Pierre Levy. Polską stronę reprezentował minister rozwoju pan Jerzym Kwieciński i pan ambasador Tomasz Młynarski.

Konferencja była przeznaczona dla biznesu francuskiego. Jej celem było przybliżenie polskiego rynku i zachęcenie do inwestycji w Polsce. Dokonano tego m.in przez przedstawienie wielkich firm francuskich działających w Polsce, jak EDF, Carrefour, Leclerc, Orange czy Credit Agricole. Pan minister Kwieciński przybliżył możliwości inwestycyjne, prezentując gospodarkę polską jako silną, pokazał jej szybki wzrost i możliwości jakie przedstawia polski rynek. Pan Minister zaprezentował też firmy polskie, które inwestują za granicą i są poważnymi konkurentami na rynku europejskim. Minister Kwieciński uspokoił inwestorów wyjaśniając trudne tematy jak reforma wymiaru sprawiedliwości czy temat pracowników oddelegowanych. Przedstawił także nowe projekty ustawodawcze pomocy inwestorom.

Wystąpienia analityków finansowych (gabinet Mazars , gabinet Robert) prezentowały Polskę i jej sytuację gospodarczą, pokazując i porównując osiągnięcia Polski na tle innych państw Europy. Opracowania, które przedstawili są bardzo optymistyczne i pokazują, że biznes w Polsce jest oparty na mocnych fundamentach, które są niezależne od polityki i negatywnej propagandy.
Dyrektorzy wielkich firm francuskich opowiadali o swoich polskich doświadczeniach. Zaskoczyło mnie, że były to opinie bardzo pozytywne, a przy porównaniach z Francją można było dostrzec pozytywne zafascynowanie naszymi przemianami i rozwojem.

Konferencja zakończyła się indywidualnymi spotkaniami z organizatorami i koktajlem dla uczestników.

Wychodząc ze spotkania, byliśmy dumni, że tyle dobrych opinii usłyszeliśmy o naszym kraju. Małym dysonansem było to, że polska delegacja musiała szybko opuścić salę i nie miała czasu porozmawiać z inwestorami i prasą polonijną.

WK CV

Skomentuj