Skip to main content
Cosmopolite VillageNGO

Co słychać! – bonjour association – wstęp

W programie „Co słychać!” rozpoczynamy nowy cykl „Bonjour Association” poświęcony prezentacji stowarzyszeń polonijnych we Francji i ich dokonań.

W kolejnych odcinkach będziemy prezentować wywiady z członkami zarządów poszczególnych organizacji. Opowiadać będą oni o genezie powstania swojego stowarzyszenia, jego historii, członkach, głównych osiągnięciach i planach na przyszłość. Będą to interesujące historie, szczególnie dla młodego pokolenia, które nie pamięta początków działalności polonijnej. Posłuchamy także o problemach i o walce o utrzymanie polskości kolejnych pokoleń poprzez np. organizowanie szkół polskich czy kursów języka polskiego dla dorosłych. Goście będą opowiadać o zorganizowanych wydarzeniach z zakresu: kultury, edukacji, turystyki, biznesu itp.

Nie będziemy się ograniczać tylko do wybranych przez nas osób. Zapraszamy do zgłaszania się osoby chętne do podzielenia się swoimi doświadczeniami tworzenia ruchu polonijnego we Francji. Zapraszamy do oglądania!

Skomentuj