Skip to main content
Cosmopolite VillageNGO

Co słychać! – bonjour association – Cosmopolite Village cz.3

W kolejnym odcinku cyklu o stowarzyszeniach prezentujemy trzecią, ostatnią część historii Cosmopolite Village.

Prowadzący program rozmawiają na temat najnowszego okresu działalności stowarzyszenia. Opisywane są wydarzenia takie jak Polonijny Konkurs Piosenki połączony z pokazem mody czy pomoc w utworzeniu punktu wyborczego w wyborach prezydenckich w Polsce w roku 20215.

Następie przechodzą do opisywania współpracy z władzami miejskimi, uczestniczeniem w wydarzeniach organizowanych przez Merostowo jak Święto Europy czy Forum Asocjacji na których stowarzyszenie starało się pokazać Polaków i Polskę jako kraj nowoczesny ale o bogatej kulturze i historii poprzez organizację występów polonijnych grup rockowych i młodzieżowych zespołów oraz grup rycerskich.

Nawiązują też do działalności edukacyjnej stowarzyszenia opisując warsztaty plastyczno-edukacyjne pt. „Historia Citroena zaczyna się w Polsce”. Wspominają też utworzenie internetowego portalu stowarzyszeń centre-polonais.fr i omawiają działania na rzecz promocji polskiego biznesu jak organizacja konferencji Entreprendre à l’international.

Gorąca zachęcamy do obejrzenia całości i zapraszamy do komentowania.

Skomentuj