Skip to main content
NGOPIO

Centrum Informacji Prawnej i Socjalnej dla Polonii P.I.O.

Centrum Informacji Prawnej i Socjalnej dla Polonii w Paryżu – P.I.O. działa od roku 2015. Początkowo porady udzielane  były w lokalu Biura Karolina przy Place Madelaine 9 w Paryżu w czasie weekendów. W następnych latach wprowadziliśmy możliwość bardziej elastycznego umawiania spotkań i udzielania porad w różnych miejscach o różnym czasie.

Centrum powstało w odpowiedzi na potrzeby Polonii mającej  trudności w załatwianiu spraw w urzędach z powodu nieznajomości języka francuskiego, nieznajomości miejscowego prawa i uwarunkowań kulturowych Francji, napotykających na problemy przy rozpoczęciu działalności gospodarczej. Zespół stanowią wysoko kwalifikowane osoby z obsługiwanych dziedzin: prawnicy, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, logopedzi, tłumacze oraz wolontariusze.
Centrum zajmuje się:

udzielaniem pomocy prawnej przez specjalistów – prawników

1. dla osób fizycznych i prawnych

2. w zakresie inkubatora przedsiębiorczości, wspieranie początkujących przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, rozpoczynających lub dopiero zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Świadczymy wsparcie prawne, lokalowe i szkoleniowe.

usługami tłumaczeń z zakresu języka francuskiego, świadczonymi także przez tłumacza przysięgłego, w tym:

  • tłumaczenia zwykle i przysięgłe
  • wypełnianie formularzy,
  • pomoc tłumacza w urzędach,

udzielaniem pomocy socjalnej,
świadczeniem poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego.

W swojej historii Centrum nie ograniczało się do wyżej wymienionych działań. Odpowiadając na zapotrzebowanie podejmowaliśmy też działania niestandardowe jak interwencje i mediacje w miejscu zamieszkania.

strona Centrum

Skomentuj